!NIEUW! -- overzicht van de Nederlandse munten 1795 - 2001-- !NIEUW!

 Deze online database is voor een ieder gratis toegankelijk gemaakt

Neem gerust een kijkje op www.laurensschulman.INFO

Munten & Penningen

1581. Placcaet vanden Thienden ende Twintichsten penninck

Belastingheffing door Alva Verkocht € 160,-

Details
Soort Varia
Boeknummer VAR0045
Jaartal 1571 -1581
Maten 137 x180 mm
Kwaliteit Prachtig
Bijzonderheid Placcaet Vanden Thienden Ende Twintichsten Penninck / 0p alle roerende ende onroerende goederen inde Nederlandsche Provincien. Wt-gegheven by Den Coninck Van Spaengien / inden Jare M.D.L.XXXI.
Extra Het placaet van 1571 met daarbij gevoegd het historisch verhaal van het gevolg na de publicatie van voornoemd plakkaat. Brussel 1581, Michiel van Hamont.