Munten & Penningen

1695. Vrede van Oost-Friesland

Johann von Reckingen € 1.350,-

Vz. Faam met vredestak en bazuin op boek

Kz. i.6.9.5. / Dus blaast de snelle Faam / met aangenaam geluÿt / D'Oostvriesche Vreede Vreughdt / met volle Kaaken uÿt: / Op Kraght der Eendragdt Kan / de Vrÿheÿt zigh verlaaten / De Wÿse en dapp'ren zÿn / tot hÿl der Ondersaaten / den II Februari

Details
Soort Penningen
Boeknummer MHB0740
Jaartal 1695
Medailleur Johann von Reckingen
Materiaal Zilver 32,7 gr.
Maten 42 mm
referentie vL. –; Pax -; DPR 2413; Knyph. 6533; KPK 1801
Kwaliteit Prachtig
Extra Volgens Dirks Penningkundig Repertorium betreft het hier een onuitgegeven penning. Uiterst zeldzaam
Bijzonderheid Oostfriese vrede tussen Christiaan Eberhard van Oost-Friesland en de Standen