Munten & Penningen

1734. Planting van de 100e meiboom door Luitenant Antoni Gouzy

's–Gravenhage. € 300,-

Vz. Oorlogstrofeën, meiboom versierd met gekroond wapenschild van de stadswacht van Den Haag en het stadswapen, rondom de wapens van Oranje, Holland, Verenigde Provinciën en Engeland.

Kz. 12-regelige tekst waaromheen de wapens van de officieren van het Groene Vaandel: kolonel J. ten Hove, hoofdman L. Scheltus, luitenant A. Gouzy en vaandrig C. Linthorst.

Details
Soort Penningen
Boeknummer MHC0759
Jaartal 1734
Medailleur M. Holtzhey
Materiaal Zilver
Maten 54.5 mm, 49,14 gr
referentie VvL. 97
Kwaliteit Sporen van afgehaald oogje. Vrijwel prachtig
Extra Zeldzaam. Afkomstig veiling Laurens Schulman 23 (1999) nr. 2020.