Munten & Penningen

1736. Menno Simons

200-jarige herdenking uittreden van Menno Simons bij de Rooms Katholieke Kerk Verkocht € 850,-

Vz. Borstbeeld met lange baard.

Kz. 11-regelig gedicht.

Details
Soort Penningen
Boeknummer MHC0764
Jaartal 1736
Medailleur M. Holtzhey
Materiaal Zilver
Maten 54 mm
referentie VvL. 102; Sanders 18
Kwaliteit Lichte randbeschadiging overigens, Prachtig
Extra Menno Simons geboren in Witmarsum 1496, gestorven in Lübeck 1561.
Bijzonderheid Menno Simons (vicaris te Pingjum en pastoor te Witmarsum) besloot, ondanks zijn sympatie voor de leer der Wederdopers, deze toch de rug toe te keren vanwege hun fanatisme. Zijn filosofie heeft tot oprichting van de 'Doopsgezinde Broederschap' geleid. Hij sympathiseerde eerst met Luther in de jaren 20 van de 16e eeuw, daarna voelde hij zich meer aangetrokken door Huldrych Zwingli. Rond 1531 raakte hij onder de indruk van de uit Zwitserland stammende anabaptisten, ook wel dopers of wederdopers genoemd, maar in 1532 werd hij pastoor te Witmarsum. Hij preekte in de jaren 1534-1536 vurig tegen de gewelddadige praktijken van de radicale dopers Jan van Leiden en Jan van Batenburg welke uiteindelijk zouden escaleren in de zgn. Munstersche grouwelen in de Duitse stad Münster. Zwaar aangeslagen door de dood van zijn bij de bloedige belegering van het Oldeklooster van Bolsward omgekomen broer en radicale wederdoper Pieter Simons besloot Menno Simons in 1535 om alle geweld af te zweren.[1] Bevreesd voor vervolgingen verliet hij op 30 januari 1536 Witmarsum en vluchtte hij naar Groningen en Oost-Friesland. In dat zelfde jaar liet hij zich opnieuw dopen door Obbe Philips (wederdopen; hij was reeds als kind gedoopt in de katholieke Kerk) en brak daardoor openlijk en definitief met de Rooms-Katholieke Kerk. Bron: Wikipedia Zeldzaam.