Munten & Penningen

1786. Utrecht. De Schutterij beëdigd

Utrecht € 120,-

Vz. Beëdigingsscène op de Neude: een gekroonde vrouw staat naast een altaar met de afbeelding van een vrijheidshoed. Op het altaar roedebundel en document. Links leggen soldaten de eed af. Daarachter soldaten en vaandels met wapenschild Utrecht.

Kz. Opschrift van acht regels binnen eikenkrans. UTRECHTS / BURGER SCHUT,, / TERIJ, BEËDIGD STADS / REGERINGS REGLEM,, / ENT, OP DE NEUDE DEN / XX MAART MDCCLXXXVI / DES AVONDS TEN / 1/2 11 UURE

Details
Soort Penningen
Boeknummer MHC0729
Jaartal 1786
Materiaal Zilver
Maten 31 mm
referentie VvL. 639a
Kwaliteit Prachtig