Munten & Penningen

1981. Franeker 200 jaar Planetarium Eise Eisinga

Gegoten bronzen historiepenning € 130,-

Vz. hoofd Eise Eisinga naar rechts omgeven door dierenriem. In opschrift FRANEKER / 1981 / PLANE / TARIUM / EISE / EISINGA / 200 / JAAR

Kz. Het planetarium, met van binnen naar buiten de zon en de planeten Mercurius, Venus, Aarde met Maan en Mars, waarbij Jupiter - geien zijn afstand tot de zon - ontbreekt. De jaartallen 1774 en 1781 geven de bouwperiode van het planetarium aan.

Details
Soort Penningen
Boeknummer MHE1067
Jaartal 1981
Medailleur (G. Hellegers)
Materiaal Brons
Maten 81 mm
Kwaliteit Prachtig
Extra Oplage 200 exemplaren
Bijzonderheid In het voorjaar van 1774 voorspelde Ds. Eelco Alta uit Bozum dat de wereld zou vergaan in de ochtend van 8 mei van dat jaar. Hij meende dit te moeten opmaken uit de stand op die dag van de Maan en de planeten Mercurius, Venus, Mars en Jupiter in het sterrenbeeld Ram. Deze gedachte was voor de wolkammer en amateur-sterrenkundige Eise Eisinga te Franeker aanleiding een planetarium in zijn huis te bouwen. Hiermee wilde hij de mensen tonen dat de planeten zich bewegen volgens vaste principes en dat een mogelijk einde van de wereld in ieder geval niets met dergelijke situaties te maken kan hebben.