Munten & Penningen

Histori der Nederlandsche Vorsten etc.

Frans van Mieris € 500,-

Het belangrijke standaardwerk voor historiepenningen vóór 1555

Please contact us for shipping costs outside Europe!

Details
Soort Boeken
Boeknummer BA0183
Auteur Frans van Mieris
Kwaliteit Gebruikt / used
Bijzonderheid HISTORI DER NEDERLANDSCHE VORSTEN, UIT DE HUIZEN VAN BEIJERE, BORGONJE, EN OOSTENRYK; WELKEN, SEDERT DE REGEERING VAN ALBERT, GRAAF VAN HOLLAND, TOT DEN DOOD VAN KEIZER KAREL DEN VYFDEN, HET HOOGGEZAG ALDAAR GEVOERD HEBBEN: NIET ALLEEN UIT DE GELOOFWAARDIGSTE SCHRYVEREN EN EGTSTE BEWYSSTUKKEN DIER TYDEN SAMENGESTELD, MAAR OOK MET MEER DAN DUIZEND HISTORIPENNINGEN GESTERKT EN OPGEHELDERD.
Extra 's–Gravenhage, Pieter de Hondt 1732. 3 Delen resp. 466, 484 en 446 pag. voorzien van vele gravures. Folio, perkament (licht beschadigd).
Jaartal 1732