Munten & Penningen

Verklaring van allerhande zo goude, als zilvere, en andere geld-specien

Leeuwarden 1746 € 120,-

Ook van dingen, die voor geldt in gebruik zyn, alsmede van versierde Munten. Tweede druk: de helft vermeerdert. Waar by gevoegt een aantekening van eenige Personen, die tot den Ouderdom van 100 Jaren en daar boven gestegen zyn ALS MEDE Enige waarnemingen van 't jaarlykse STERFGETAL DER MENSCHEN enz. in zommige Vorstendommen en voorname Steden van Europa.

Leeuwarden 1746 Pieter Koumans. 100 pagina's. Geen afbeeldingen.

Details
Soort Boeken
Boeknummer BA0012
Kwaliteit Kartonnen kaft, rug beschadigd
Jaartal 1746