LSch.1165-50 gulden 1987-ontwerp Eric Claus_aLSch.1165-50 gulden 1987-ontwerp Eric Claus_r
LSch.1165-50 gulden 1987-ontwerp Eric Claus_aLSch.1165-50 gulden 1987-ontwerp Eric Claus_r

50 Gulden ontwerp 1987 – LSch.1165


Voorzijde:

Portret van Beatrix naar links, omschrift: BEATRIX / KONINGINDER / NEDERLANDEN

Keerzijde:

Beeltenis Juliana en Bernhard naar rechts, omschrift: 7-1 1987 / VIJFTIGJARIG / HUWELIJK VAN / PRINSES / JULIANA / EN PRINS / BERNHARD / 50G

Bijzonderheid:

De adviescommissie had vrijwel unaniem voor dit ontwerp van Eric Claus gekozen, waardoor de Rijksmunt al in een vergevorderd stadium was met het vervaardigen van proefslagen voor deze munt. De Staatssecretaris van Financiën had de uiteindelijke beslissing, en die koos alsnog voor het ontwerp van Gerard Haddens zie LSch.1157