10 Gulden 1973 ontwerp – LSch.953 I (-)


Voorzijde:

Portret koningin Juliana naar rechts. Omschrift: · JULIANA REGINA · 1948 · 6 SEPTEMBER · 1973

Keerzijde:

Gekroond rijkswapen met aan weerszijden 19 - 73 / 10 - G, onderlangs NEDERLAND

Bijzonderheid:

Niet uitgevoerd ontwerp voor het tienguldenstuk 1973 ‘ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de regering van koningin Juliana’, nog zonder gebruikmaking van de modellé’s van Katinka van Rood en met onjuiste datum 6 september. Hoewel Juliana’s beëdiging en feestelijke inhuldiging plaatsvond op 6 september 1948, was haar regering officieel al ingegaan bij de abdicatie van Wilhelmina op 4 september 1948. Deze laatste datum is dan ook aangehouden voor het omschrift van het zilveren tientje 1973 zoals dat werd vastgelegd in de Wet van 29 november 1972 Stbl. 677. Voor de voorzijde is gebruik gemaakt van het model van het 10-guldenstuk 1970, met het portret door Wenckebach maar met een nieuw omschrift. De keerzijde is tot stand gekomen door op het reductiemodel voor een gulden of rijksdaalder het waardecijfer te veranderen.

Voorgekomen bij Heritage Europe november 2018, kavel 407.

Volgende
LSch:
953 I
Sch:
(-)
Jaartal:
1979
Materiaal:
zilver
Streefgewicht:
24,95 g
Diameter:
37.8 mm
Rand:
glad
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
haan
Zeldzaamheid:
R4/5