2½ Gulden ontwerp 1958 – LSch.969 (-)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, onder de hals initiaal W van de medailleur. Omschrift: JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN ·

Keerzijde:

Gekroond rijkswapen tussen waardeaanduiding G en hoog geplaatst jaartal. Onder het wapen: NEDERLAND

Bijzonderheid:

Ontwerp voor de Rijksdaalder Juliana met jaartal 1958.

Varianten:

LSch.969a (-): Met gereduceerd gewicht van 12,5 gr. en diameter van 31 mm en met gladde rand. Collectie NNC. R4

LSch.969b (-): Met gereduceerde diameter van 30 mm, 12,5 gr. Met randschrift ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS. Collectie NNC. R4

LSch.969c (-): Met gereduceerd gewicht van 12 gr. diameter 30 mm. Met randschrift ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS. Collectie NNC. R4

LSch.969d (-): Met nogmaals gereduceerd gewicht van 11 gr. diameter 30 mm Met randschrift ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS. Collectie NNC. R4

Zie ook artikel MuntKoerier 2017-1 door Erik J. van Loon

Volgende