Naslag Gouden Rijder 1750 – LSch.943 (1229)


Voorzijde:

Galopperende ruiter naar rechts, daaronder provinciewapentje van Holland.

Keerzijde:

Gekroond rijkswapen tussen waardeaanduiding 14GL

Bijzonderheid:

Officiële naslag (1959). In opdracht en voor rekening van een juweliersbedrijf op 's Rijks Munt te Utrecht geslagen met mechanisch van de 18e eeuwse stempel afgeleide stempels met toevoeging van het mmt. visje links en mt. mercuriusstaf rechts van het wapenschild. Zie ook LSch.43 voor een bronzen afslag die ter voorbereiding voor deze naslag is vervaardigd.

Variant:

LSch.943a (1229 noot): Zonder munt- en muntmeesterteken. Collectie Coenen. R4.

LSch.943b (-): Afslag in brons met munt- en muntmeesterteken. Collectie Coenen. R4

LSch.943c (-): Eenzijdige afslag in lood van de keerzijde met munt- en muntmeesterteken. Collectie Coenen. R4

LSch:
943
Sch:
1229 (editie 1961)
Jaartal:
(1959)
Materiaal:
Goud
Gehalte:
916/1000
Streefgewicht:
9.95 g
Diameter:
26 mm
Rand:
moderne kabelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
vis