AV Dukaat Type III 1808 – LSch.131 (129c)


Voorzijde:

Hoofd naar links LODEW . NAP . KON . VAN HOLL .

Keerzijde:

Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal EENDRAGTMAAKT MAGT .

Bijzonderheid:

De middellijn van deze munten was te groot. De buitenrand van het plaatje werd verwijderd en zo ontstond LSch.131a. De stempels van Lsch.131 en 131a zijn dus indentiek.

Van dit type zijn in totaal 282.870 stuks geslagen maar zij moesten weer versmolten worden voor de aanmunting van het volgende type, zodat deze dukaten nu zeldzaam geworden zijn.

Varianten:

LSch.131a (129a): Diameter 19,4 mm. R1

LSch.131b (-): Eenzijdige afdruk van de voorzijde in wit karton. Collectie NNC. R4

LSch.131c (-): Eenzijdige afdruk van de keerzijde in wit karton. Collectie NNC. R4

LSch.131d (129b): Ontwerp met de naam van de graveur George in sierlijke schrijfletters onder het hoofd. De stempels voor deze dukaat werden afgekeurd. Collectie NNC. R4

Vorige Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
131
Sch:
(129c)
Jaartal:
1808
Type:
Type III
Materiaal:
Goud
Gehalte:
986/1000
Streefgewicht:
3,515 g
Diameter:
22 mm
Rand:
Kabelrand
Muntteken:
Geen
Muntmeesterteken:
Geen
Slagaantal:
Van dit type zijn in totaal 282.870 stuks geslagen
Zeldzaamheid:
R3

Gouden Dukaat, algemene omschrijving
goudgehalte 986/1000; netto-/bruto gewicht 3,465 / 3,515 g; Ø ca. 21 mm

Vz  Staande ridder met zwaard en pijlbundel met zeven pijlen tussen het jaartal
Kz In versierd vierkant: MO : ORD : / PROVIN : / FOEDER : / BELG · AD / LEG · IMP .
Rand Kabelrand
Mmt geen
Mt geen

Als negotiepenning nog volgens het oude provinciale type geslagen.

AD LEGEM IMPERII ?

Zoals de meeste provinciale gouden dukaten uit de tijd van de republiek der 7 verenigde provinciën eindigt de keerzijde tekst met de afkorting AD LEG IMP hetgeen zoveel zeggen wil als “naar de wet van het keizerrijk” doelende op het Heilige Roomse Rijk. De familie Bonaparte dacht daar kennelijk heel anders over!

Na de troonsbestijging van Lodewijk Napoleon waren er uiteraard nog geen nieuwe afbeeldingen voorhanden zodat in de eerste jaren 1806-1808 nog geslagen werd volgens het “oude” type (Type II, LSch.128-130). Maar spoedig werd het snode plan van de Napoleons duidelijk: reeds in 1808 verandert de afbeelding drastisch. Ten eerste het omschrift op de voorzijde verandert in EENDRAGT MAAKT MAGT en op de keerzijde verschijnt het portret van de koning.
Type V kenmerkt zich in verwisseling der zijden: op de voorzijde prijkt nu het portret van de koning en op de keerzijde een wapenschild waar onze generaliteits leeuw gebroederlijk naast de Napoleontische adelaar verschijnt met als tekst KONINGRIJK HOLLAND. Hoewel slechts een koninkrijk, begint dit toch wel al aardig te lijken op een tweede ad legem imperii, waarmee dan het Franse keizerrijk zou kunnen worden aangeduid!

Type I: Provincie Holland

Volgens het oude provinciale type geslagen

Type II: Provincie Utrecht

Volgens het oude provinciale type geslagen

Type III algemene omschrijving:

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar links LODEW . NAP . KON . VAN HOLL .

Kz: Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal EENDRAGTMAAKT MAGT.

Type IV algemene omschrijving:

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar rechts.

Kz: Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal CONCORDIA RES PAR : CRES : TRA . stadsschild.

Type V algemene omschrijving:

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar links LODEW . NAP . KON . VAN . HOLL .
Kz. Gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland, waaronder het jaartal
met punt en het munt meester teken bij. KONINGRIJKHOLLAND.