AV Dukaat Type V 1810 – LSch.135 (133)


Voorzijde:

Hoofd naar links LODEW . NAP . KON . VAN . HOLL .

Keerzijde:

Gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland, waaronder het jaartal
met punt en het munt meester teken bij KONINGRIJK – HOLLAND .

Van type V zijn in totaal 2.370.620 stuks geslagen

Bijzonderheid:

Er bestaan van dit jaartal meerdere varianten in plaatsing van de letters, met open of dichte IJ enz.

Van type V zijn in totaal 2.370.620 stuks geslagen

Vorige
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Gouden Dukaat, algemene omschrijving
goudgehalte 986/1000; netto-/bruto gewicht 3,465 / 3,515 g; Ø ca. 21 mm

Vz  Staande ridder met zwaard en pijlbundel met zeven pijlen tussen het jaartal
Kz In versierd vierkant: MO : ORD : / PROVIN : / FOEDER : / BELG · AD / LEG · IMP .
Rand Kabelrand
Mmt geen
Mt geen

Als negotiepenning nog volgens het oude provinciale type geslagen.

AD LEGEM IMPERII ?

Zoals de meeste provinciale gouden dukaten uit de tijd van de republiek der 7 verenigde provinciën eindigt de keerzijde tekst met de afkorting AD LEG IMP hetgeen zoveel zeggen wil als “naar de wet van het keizerrijk” doelende op het Heilige Roomse Rijk. De familie Bonaparte dacht daar kennelijk heel anders over!

Na de troonsbestijging van Lodewijk Napoleon waren er uiteraard nog geen nieuwe afbeeldingen voorhanden zodat in de eerste jaren 1806-1808 nog geslagen werd volgens het “oude” type (Type II, LSch.128-130). Maar spoedig werd het snode plan van de Napoleons duidelijk: reeds in 1808 verandert de afbeelding drastisch. Ten eerste het omschrift op de voorzijde verandert in EENDRAGT MAAKT MAGT en op de keerzijde verschijnt het portret van de koning.
Type V kenmerkt zich in verwisseling der zijden: op de voorzijde prijkt nu het portret van de koning en op de keerzijde een wapenschild waar onze generaliteits leeuw gebroederlijk naast de Napoleontische adelaar verschijnt met als tekst KONINGRIJK HOLLAND. Hoewel slechts een koninkrijk, begint dit toch wel al aardig te lijken op een tweede ad legem imperii, waarmee dan het Franse keizerrijk zou kunnen worden aangeduid!

Type I: Provincie Holland

Volgens het oude provinciale type geslagen

Type II: Provincie Utrecht

Volgens het oude provinciale type geslagen

Type III algemene omschrijving:

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar links LODEW . NAP . KON . VAN HOLL .

Kz: Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal EENDRAGTMAAKT MAGT.

Type IV algemene omschrijving:

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar rechts.

Kz: Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal CONCORDIA RES PAR : CRES : TRA . stadsschild.

Type V algemene omschrijving:

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar links LODEW . NAP . KON . VAN . HOLL .
Kz. Gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland, waaronder het jaartal
met punt en het munt meester teken bij. KONINGRIJKHOLLAND.