1 Gld 1807 KONING RIK – LSch.150 (152)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts met de naam van de graveur GEORGE F . op de halsafsnede.

Omschrift: LODEW . NAP . KON . VAN HOLL .

Keerzijde:

Gekroond wapen van het Koninkrijk Holland tussen waardeaanduiding, waaronder het jaartal met punt.

Omschrift: KONINGRIK HOLLAND

Bijzonderheid:

Proefslag met 1.F.

Variant:

LSch.150a (152a): Afslag in brons met kabelrand. Collectie NNC. R4

LSch.150b (-): Onafgemaakt jaartal 180 ·. Met kabelrand. Ferrariteit. Voorgekomen bij MPO / Heritage mei 2016, kavel 2032. R4

Zie ook onder de rubriek: Informatie → Afwijkende muntslag → Ferrari / Ferrariteiten

Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
150
Sch:
(152)
Jaartal:
1807
Type:
Type I
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
913/1000
Streefgewicht:
10,539 g
Diameter:
27 mm
Rand:
Kabelrand
Muntteken:
Geen
Muntmeesterteken:
Bij
Medailleur:
George
Zeldzaamheid:
R3

Van de Gulden – maar ook van de 10 Stuiver – bestaan oude vervalsingen, herkenbaar aan een andere tekening van de neus, de hals enz. Ook bestaan vervalsingen met het laatste cijfer van het jaartal niet ingevuld, zowel van type I als van type II. Daarnaast bestaan er vervalsingen van eenzijdige slagen van zowel voor– als keerzijde van beide types. Zie ook het artikel van A. O. van Kerkwijk ‘Valsche munten van Koning Lodewijk Napoleon’ JMP 1915, blz.195.

Een andere vervalsing heeft zich voorgedaan in een afslag in lood met het jaartal 1809. Dit is echter een in de 20e eeuw vervaardigde kopie met een moderner lettertype en is derhalve niet opgenomen in deze database. Zie lijst Henzen 135 nr. 198 (CoinFair 2003)

In de veiling van Koning Farouk 1954 Cairo nr. 926 is een afslag in goud van type II met het jaartal 1806 voorgekomen. Mijns inziens is dit een moderne vervalsing.

Type I algemene omschrijving:

Voorzijde omschrift: NAP . LODEW . I . KON . VAN HOLL .

Keerzijde waardeaanduiding als 1.F. en met foutief omschrift: KONINGRIKHOLLAND. Kabelrand.

Type II algemene omschrijving:

Waardeaanduiding als 1.GN. en met randschrift: DE ★ NAAM ★ DES ★ HEEREN ★ ZY ★ GELOOFD ★

440px-Philipp_von_Ferrary-200x264.jpg

Philippe Ferrari de La Renotière (January 11, 1850 – Mei 20, 1917) was een bekende postzegel- en muntenverzamelaar. Hij werd geboren in het luxueuze hotel Matignon te Parijs (momenteel de ambtswoning van de Franse premier), waar hij tot twee jaar voorafgaand aan zijn overlijden verbleef. Ferrari was de zoon van zeer rijke ouders (de hertog en hertogin van Galliera) en erfde daardoor een groot fortuin dat hij gebruikte voor de aankoop van zeldzame postzegels en munten.

Hij was impulsief in zijn aankopen, altijd op zoek naar grote zeldzaamheden en leek onverschillig te zijn voor de prijs. Hierdoor ontstond er een markt voor niet bestaande jaartallen of uitvoeringen. Deze munten werden op bestelling gemaakt, maar waren nooit als betaalmiddel bedoeld.