1 Gld 1808 – Lsch.152 (153)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts met de naam van de graveur GEORGE F. op de halsafsnede. LODEW . NAP . KON . VAN HOLL .

Keerzijde:

Gekroond wapen van het Koninkrijk Holland tussen waardeaanduiding 1. GN. waaronder het jaartal met punt. Omschrift: KONINGRIJK HOLLAND .

Varianten:

LSch.152a (156): Afslag in brons. R3

LSch.152b (-): Eenzijdige afslag in lood van de voor– en keerzijde, welke later aan elkaar gezet zijn. Collectie NNC. R5

LSch.152c (-): Eenzijdige afdruk van de voorzijde in karton. Collectie NNC. R4

LSch.152d (-): Eenzijdige afdruk van de keerzijde in karton. Collectie NNC. R4

Vorige Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
152
Sch:
(153)
Jaartal:
1808
Type:
Type II
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
913/1000
Streefgewicht:
10,6 g
Diameter:
29,5 mm
Rand:
DE ★ NAAM ★ DES ★ HEEREN ★ ZY ★ GELOOFD ★
Muntteken:
Geen
Muntmeesterteken:
Bij
Medailleur:
George
Zeldzaamheid:
R1

Van de Gulden – maar ook van de 10 Stuiver – bestaan oude vervalsingen, herkenbaar aan een andere tekening van de neus, de hals enz. Ook bestaan vervalsingen met het laatste cijfer van het jaartal niet ingevuld, zowel van type I als van type II. Daarnaast bestaan er vervalsingen van eenzijdige slagen van zowel voor– als keerzijde van beide types. Zie ook het artikel van A. O. van Kerkwijk ‘Valsche munten van Koning Lodewijk Napoleon’ JMP 1915, blz.195.

Een andere vervalsing heeft zich voorgedaan in een afslag in lood met het jaartal 1809. Dit is echter een in de 20e eeuw vervaardigde kopie met een moderner lettertype en is derhalve niet opgenomen in deze database. Zie lijst Henzen 135 nr. 198 (CoinFair 2003)

In de veiling van Koning Farouk 1954 Cairo nr. 926 is een afslag in goud van type II met het jaartal 1806 voorgekomen. Mijns inziens is dit een moderne vervalsing.

Type I algemene omschrijving:

Voorzijde omschrift: NAP . LODEW . I . KON . VAN HOLL .

Keerzijde waardeaanduiding als 1.F. en met foutief omschrift: KONINGRIKHOLLAND. Kabelrand.

Type II algemene omschrijving:

Waardeaanduiding als 1.GN. en met randschrift: DE ★ NAAM ★ DES ★ HEEREN ★ ZY ★ GELOOFD ★