1 Gld 1810 – LSch.154 (155a)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts met de naam van de graveur GEORGE F. op de halsafsnede.

Omschrift: LODEW . NAP . KON . VAN HOLL .

Keerzijde:

Gekroond wapen van het Koninkrijk Holland tussen waardeaanduiding, waaronder het jaartal met punt.

Omschrift: KONINGRIJKHOLLAND .

Bijzonderheid:

Gewijzigde tekening met vooruitstekende borst, zonder de naam van de graveur op de halsafsnede en met geschubde rand.

Varianten:

LSch.154a (155c): Opnieuw gewijzigde tekening, de borst meer afgeknot en met geschubde rand. R3

LSch.154b (155b): Wederom gewijzigde tekening, de nek is rechter. Met een kabelrand. R3

LSch.154c (-): Afslag in brons met geschubde rand. Voorgekomen in veiling Koning Farouk ‘The palace collections of Egypt’ (Sotheby’s 1954) kavel 2423 en veiling van der Dussen / Westerhof 1, kavel 999 (foto 888a). R4

Vorige Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Van de Gulden – maar ook van de 10 Stuiver – bestaan oude vervalsingen, herkenbaar aan een andere tekening van de neus, de hals enz. Ook bestaan vervalsingen met het laatste cijfer van het jaartal niet ingevuld, zowel van type I als van type II. Daarnaast bestaan er vervalsingen van eenzijdige slagen van zowel voor– als keerzijde van beide types. Zie ook het artikel van A. O. van Kerkwijk ‘Valsche munten van Koning Lodewijk Napoleon’ JMP 1915, blz.195.

Een andere vervalsing heeft zich voorgedaan in een afslag in lood met het jaartal 1809. Dit is echter een in de 20e eeuw vervaardigde kopie met een moderner lettertype en is derhalve niet opgenomen in deze database. Zie lijst Henzen 135 nr. 198 (CoinFair 2003)

In de veiling van Koning Farouk 1954 Cairo nr. 926 is een afslag in goud van type II met het jaartal 1806 voorgekomen. Mijns inziens is dit een moderne vervalsing.

Type I algemene omschrijving:

Voorzijde omschrift: NAP . LODEW . I . KON . VAN HOLL .

Keerzijde waardeaanduiding als 1.F. en met foutief omschrift: KONINGRIKHOLLAND. Kabelrand.

Type II algemene omschrijving:

Waardeaanduiding als 1.GN. en met randschrift: DE ★ NAAM ★ DES ★ HEEREN ★ ZY ★ GELOOFD ★