Proefslag Type II 1808 Æ – LSch.162 (161c)


Voorzijde:

In zes regels PIECE DÉSSAI / FRAPPÉE / EN VIROLLE PLEINE / PAR LE PROCÉDÉ / DE SALNEUVE.

Keerzijde:

In zeven regels SOUS LES / BALANCIERS / DESTINÉS / AUX MONNAIES / DE S. M. LE ROI / DE HOLLANDE / MDCCCVIII.

Bijzonderheid:

In brons met randschrift: DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD ★

Varianten:

LSch.162a (161d): In brons met randschrift DE NAAM DES ★ HEEREN ZY GELOOFD. R2

LSch.162b (161*): In brons met het randschrift tweemaal door elkaar. Voorgekomen in Veiling Christies mei 1988 (collectie Berkman) kavel 150. R4

LSch.162c (-): Afslag in tin op de losse stempel geslagen op een ongerandeerd muntplaatje 29,3 mm 9,25 gram. Vermoedelijk een afslag van de originele stempels, gemaakt op de Parijse Munt. Voorgekomen in Veiling Heritage Auctions Europe mei 2021, kavel 29. R5

LSch.162d (-): In brons met het 2e gedeelte van het randschrift in spiegelbeeld. Voorgekomen in Künker 373 (collectie Gebr. Verschoor) kavel 1096. Gewicht 9.42 g. R4

Vorige
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Type I algemene omschrijving:

Doorsnede 38 mm. Ter grootte van een Rijksdaalder.

Type II algemene omschrijving:

Doorsnede 29 mm. Ter grootte van een Gulden

Proefslagen volgens het nieuwe systeem van De Salneuve, algemene informatie

Zowel onder de naam van Lodewijk Napoleon als Keizer Napoleon I zijn stukken vervaardigd om de werking van de nieuwe stempelmachines volgens het procédé van De Salneuve te tonen waarbij twee technieken voor het randschrift werden getest:

virolle pleine  (een aaneengesloten ring voor het randschrift).

virolle brisée (een ring met randschrift, die uit drie blokken bestond voor het gemakkelijker losmaken van de stukken. Zie LSch.161g). Zowel de beeldenaren als het randschrift werden bij dit procédé tegelijkertijd ‘in de ring’ geslagen.
Er bestaat het sterke vermoeden, dat deze techniek in 1808 nog niet in gebruik was alhoewel dit jaartal op het stuk vermeld wordt, zodat de proef met dit randschrift waarschijnlijk later vervaardigd is. Er is slecht één type proef bekend dat met dit procédé vervaardigd is. Hierbij is gebruik gemaakt van het portret van Lodewijk Napoleon.

Hoogst waarschijnlijk zijn de overige Salneuve proeven in de diverse vormen gelijktijdig gemaakt waarbij zowel het portret van Lodewijk Napoleon als Keizer Napoleon I gebruikt is.  Ook de gebruikte jaartallen zijn vermoedelijk niet altijd het jaar van de vervaardiging. De exemplaren die specifiek de naam van de Keizer Napoleon I dragen hebben wij dan ook onder deze vorst geplaatst. De overige proeven zijn terug te vinden onder Lodewijk Napoleon.

De Salneuve kreeg de titel ‘Mécanicien de S. M. le Roi de Hollande’ ter compensatie van het verlies van een van zijn vingers bij de uitvoering van dit procedé.

Onderstaand twee foto's van het systeem 'Virolle brisée' in Frankrijk tijdens Charles X.

Stempel voor virolle brisee (1824-1830) Monnaie de Paris.jpg

virolles brisée.jpg