LSch.186-type-2-fr-U-salneuve-M0602-30-3430_ar (1).pngLSch.186-type-2-fr-U-salneuve-M0602-30-3430_a.pngLSch.187a-Salneuve 29 mm_aLSch.187a-Salneuve 29 mm_r
LSch.186-type-2-fr-U-salneuve-M0602-30-3430_ar (1).pngLSch.186-type-2-fr-U-salneuve-M0602-30-3430_a.pngLSch.187a-Salneuve 29 mm_aLSch.187a-Salneuve 29 mm_r

Proefslagen Salneuve – 29 mm – Æ – LSch.187 (-)


Voorzijde:

Gelauwerd hoofd van de keizer naar rechts met de naam van de graveur onder de halsafsnede. Omschrift: NAPOLEONEMPEREUR.

Keerzijde:

In zes regels PIECE D’ESSAI / FRAPÉE / EN VIROLLE PLEINE / PAR LE PROCÉDÉ / DE / SALNEUVE.

Bijzonderheid:

In brons met randschrift: DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD ★

Variant:

LSch.187a (-): Brons ⇵ 29,57 mm, 10,4 gr. Zonder randschrift. R3


Zie voor de betekenis van deze proeven van Salneuve onder het tabblad 'aanvullende informatie'.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Achtergrond informatie

Proefslagen volgens het nieuwe systeem van Salneuve, algemene informatie

Zowel onder de naam van Lodewijk Napoleon als Keizer Napoleon I zijn stukken vervaardigd om de werking van de nieuwe stempelmachines volgens het procédé van Salneuve te tonen waarbij twee technieken voor het randschrift werden getest: 

virolle pleine (een aaneengesloten ring voor het randschrift).

virolle brisée (een ring met randschrift, die uit drie blokken bestond voor het gemakkelijker losmaken van de stukken. Zie LSch.161g).

Zowel de beeldenaren als het randschrift werden bij dit procédé tegelijkertijd ‘in de ring’ geslagen.
Er bestaat het sterke vermoeden, dat deze techniek in 1808 nog niet in gebruik was alhoewel dit jaartal op het stuk vermeld wordt, zodat de proef met dit randschrift waarschijnlijk later vervaardigd is. Er is slecht één type proef bekend dat met dit procédé vervaardigd is. Hierbij is gebruik gemaakt van het portret van Lodewijk Napoleon.

Hoogst waarschijnlijk zijn de overige Salneuve proeven in de diverse vormen gelijktijdig gemaakt waarbij zowel het portret van Lodewijk Napoleon als Keizer Napoleon I gebruikt is.  Ook de gebruikte jaartallen zijn vermoedelijk niet altijd het jaar van de vervaardiging. De exemplaren die specifiek de naam van de Keizer Napoleon I dragen hebben wij dan ook onder deze vorst geplaatst. De overige proeven zijn terug te vinden onder Lodewijk Napoleon.

Salneuve kreeg de titel ‘Mécanicien de S. M. le Roi de Hollande’ ter compensatie van het verlies van een van zijn vingers bij de uitvoering van dit procedé.