LSch.731-½-gulden-1921_aLSch.731-½-gulden-1921_r
LSch.731-½-gulden-1921_aLSch.731-½-gulden-1921_r

½ Gld 1921 – LSch.731 (841)


Voorzijde:

Ouder hoofd naar links. Omschrift: WILHELMINA KONINGINDER NEDERLANDEN

Keerzijde:

Gekroond kleiner rijkswapen tussen waardeaanduiding ½G, waaronder het jaartal tussen punten. Omschrift: MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Overeenkomstig de Wet van 27 november 1919, Stbl. 786 werd evenals bij de rijksdaalder en de gulden het zilvergehalte teruggebracht tot 720/1000.

Dit gehalte is mede gekozen omdat het smeltpunt in die samenstelling laag ligt.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
731
Sch:
841
Jaartal:
1921
Type:
Type IV
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
720/1000
Streefgewicht:
5 g
Diameter:
22 mm
Rand:
kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
zeepaard
Medailleur:
J.C. Wienecke
Slagaantal:
5.000.000

½ Gulden, algemene omschrijving
Zilvergehalte 945/1000; netto/bruto gewicht 4,725 / 5,000 g

Van het Type I -hangend haar- zijn geen halve guldens vervaardigd

Type II A: Kroningstype. Mmt. hellebaard

Type II B: Kroningstype. Mmt. hellebaard als type II A maar op kz. zonder de waardeaanduiding onder het wapenschild en met een grovere kartelrand

Type II C: Kroningstype als type II B maar met mmt. hellebaard met ster

Type III: Hermelijnen mantel.
Een interessant artikel over het ontstaan van de beeldenaar met de Hermelijnen mantel kunt u lezen in het JMP 1987: Een vorstin in Hermelijn door Ir. F. Sevenhuijsen / Ir. J.A. Sevenhuijsen

Type IV: Ouder hoofd. Het zilvergehalte is verlaagd tot 720/1000