• Munten & Penningen

LSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_aLSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_r
LSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_aLSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_r

2½ Gld 1929 – LSch.669 (784)


Voorzijde:

Ouder hoofd naar links, waaronder . Omschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde:

Gekroond kleiner rijkswapen tussen waardeaanduiding G waaronder het jaartal tussen punten. Omschrift bovenlangs: MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Overeenkomstig de Wet van 27 november 1919, Stbl. 786 werd evenals bij de gulden en de halve gulden het zilvergehalte teruggebracht tot 720/1000.

In verband met het onderzoek naar de wenselijkheid om Rijksdaalders in nikkel te vervaardigen en op een kleiner (handzamer) formaat is er een proefslag met de stempel van 1 gulden 1929 geslagen op een grotere stempel. Zie LSch.707b

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓