• Munten & Penningen

LSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_aLSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_r
LSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_aLSch.669-2½-Gld-1929-Laurens-Schulman_r

2½ Gld 1929 – LSch.669 (784)


Voorzijde:

Ouder hoofd naar links, waaronder . Omschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde:

Gekroond kleiner rijkswapen tussen waardeaanduiding G waaronder het jaartal tussen punten. Omschrift bovenlangs: MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Overeenkomstig de Wet van 27 november 1919, Stbl. 786 werd evenals bij de gulden en de halve gulden het zilvergehalte teruggebracht tot 720/1000. Dit gehalte is mede gekozen omdat het smeltpunt in die samenstelling laag ligt.

In verband met het onderzoek naar de wenselijkheid om Rijksdaalders in nikkel te vervaardigen en op een kleiner (handzamer) formaat is er een proefslag met de stempel van 1 gulden 1929 geslagen op een grotere stempel. Zie LSch.707b

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓