2½ Gld 1840 – LSch.265 (257)


Voorzijde:

Ouder hoofd naar rechts, de naam van de graveur I. P. SCHOUBERG F. opwaarts op de halsafsnede. Omschrift: WILLEM KONINGDER NED . G . H . V . L .

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding G, het jaartal tussen punten boven de kroon. Omschrift: MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Van deze munt zijn er 12.847 geslagen in 1840, 7.540 in 1841 en 23.989 in 1842. (Totaal dus 44.376 stuks)

Varianten:

LSch.265a (257a): Piedfort op dubbele zwaarte ca. 52 g. In het randschrift ZIJ in plaats van ZY en met ingestempelde mercuriusstaf. Slagaantal 10 exemplaren. Ferrariteit. Collectie Coenen. R4.

* Omdat tijdens het slaan een scheur in de stempel kwam is er ook een exemplaar voorgekomen met in het omschrift G . II . V . L . in plaats van G . H . V . L .

LSch.265b (257b): Afslag in goud 44.7 g. In het randschrift ZIJ in plaats van ZY en met ingestempelde mercuriusstaf. Slagaantal 2 exemplaren. Ferrariteit. Collectie NNC. R4.

LSch.265c (257c): Eenzijdige afslag in brons van de voorzijde. Collectie Coenen. R4.

LSch.265d (257d): Eenzijdige afslag in lood van de voorzijde. R4.

Zie ook onder de rubriek: Informatie → Afwijkende muntslag → Ferrari / Ferrariteiten

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
265
Sch:
(257)
Jaartal:
1840
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
945/1000
Streefgewicht:
25 g
Diameter:
38 mm
Rand:
★ GOD ★ ZY ★ MET ★ ONS ·
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
lelie
Medailleur:
J.P. Schouberg
Slagaantal:
44.376
Zeldzaamheid:
S
Collectie:
NNC

Volgens de Wet van 22 maart 1839, Staatsblad no. 6. De stempels zijn vervaardigd naar een profiel geboetseerd door de beeldhouwer prof. L. Royer, direkteur beeldhouwkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

LSch.265a en LSch.265b zijn in 1905 in opdracht van mijn overgrootvader Jacob Schulman speciaal geslagen voor Ferrari door muntmeester van den Wall Bake met hiervoor opnieuw vervaardigde stempels. Deze bestelling wat betreft Willem I was: 3 Gulden 1822 B, Rijksdaalder 1840 en 1 Gulden 1820 in goud en dezelfde munten ook in zilveren piedforts. Daarom is op de rand ook een mercuriusstaf ingeslagen en is in het randschrift gezien de nieuwe spelling van 1901 de letter IJ in plaats van Y gebruikt.

Hieronder kunt u enkele unieke documenten inzien uit ons familie archief:

toestemming MInisterie van Financien 1905-1

toestemming MInisterie van Financien 1905 2

vdWallBake Nota_a.jpg

vdWallBake Nota_r.jpg

vdWallBake Kwitantie_a.jpg