10 Centimes 1865 – LSch.618 (739)


Voorzijde:

Gekroond wapenschild met leeuw GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Keerzijde:

Waardeaanduiding binnen eikenkrans 10 / CENTIMES / 1865, waaronder de naam van de graveur BARTH

Vorige Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Koning Willem III was Groothertog van Luxemburg en om die reden zijn de de 10, 5 en 2½ centimes ten tijde van zijn regering in dit Handboek opgenomen. Na zijn overlijden mocht er volgens de Luxemburgese wet geen vrouw opvolgen en verviel de troon aan Adolph van Nassau.

Volgens de ‘Erneuerte Nassauische Erbverein’ zou bij het uitsterven in de mannelijke lijn van de Ottoonse Linie van het Huis Nassau het groothertogdom Luxemburg worden geërfd door het hoofd van de Walramse Linie van het Huis Nassau. Door het overlijden van prins Alexander in 1884 was te voorzien dat bij het overlijden van Willem III de Ottoonse Linie van het Huis Nassau in de mannelijke lijn zou uitsterven. Willem III was er in 1884 nog van overtuigd dat er wel een regeling getroffen kon worden zodat zijn dochter Wilhelmina hem ook in Luxemburg zou kunnen opvolgen. Koningin Emma ging er echter van uit dat Luxemburg aan de Walramse Linie van het Huis Nassau zou toevallen, zodat hertog Adolf van Nassau, haar oom van moederszijde, Willem III in Luxemburg zou opvolgen. De staatsminister van Luxemburg, Félix baron de Blochausen, trachtte Emma ertoe over te halen zich met zienswijze van de koning te verenigen, maar tevergeefs. De onderhandelingen tussen Willem III en Adolf van Nassau voor een overeenkomst over de toekomstige afwikkeling van zaken zoals de persoonlijke bezittingen van de koning in Luxemburg leidden tot een op 30 september 1884 gesloten verdrag tussen Willem III en Adolf waarin definitief werd vastgelegd dat na het overlijden van Willem III, als hij geen mannelijke nakomelingen zou hebben, het groothertogdom zou overgaan naar Adolf van Nassau en zijn nakomelingen, overeenkomstig de ‘Erneuerte Nassauische Erbverein’. Bij het overlijden van Willem III werd Adolf van Nassau de nieuwe groothertog van Luxemburg.

Bron: Wikipedia