LSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484a.pngLSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484b.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326a.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326b.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngLSch.430c-Afslag in tin eenzijdig 10 gld-portret met initialen-HNM-05517a.pngLSch.430d-HNM-05508b.pngLSch.430e-kz zonder-mmt-mt-HNM-05513b.pngLSch.430g-Afslag karton 10 gld-HNM-05519a.pngLSch.430h-HNM-05510b.pngHNM-72614a.pngLSch.430h-10 gulden 1875 karton_a.pngLSch.430h-10 gulden 1875 karton_r.pngLSch.430k-10 gulden 1975:4_aLSch.430k-10 gulden 1975:4
LSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484a.pngLSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484b.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326a.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326b.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngLSch.430c-Afslag in tin eenzijdig 10 gld-portret met initialen-HNM-05517a.pngLSch.430d-HNM-05508b.pngLSch.430e-kz zonder-mmt-mt-HNM-05513b.pngLSch.430g-Afslag karton 10 gld-HNM-05519a.pngLSch.430h-HNM-05510b.pngHNM-72614a.pngLSch.430h-10 gulden 1875 karton_a.pngLSch.430h-10 gulden 1875 karton_r.pngLSch.430k-10 gulden 1975:4_aLSch.430k-10 gulden 1975:4

10 Gld 1875 – LSch.430 (549)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, op de halsafsnede de naam van graveur I.P.M.M. inwaarts. Omschrift: ★ GOD ZIJ MET ONS ★ / KONING WILLEM DE DERDE

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 10G. Jaartal boven de kroon geplaatst. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Varianten:

LSch.430a (549a): proefslag in tin zonder naam graveur. Coll. NNC. R4

LSch.430b (549a): eenzijdige proefslag in tin van de voorzijde zonder naam graveur. Coll. Coenen. R4

LSch.430c (549b): eenzijdige proefslag in tin van de voorzijde met naam van de graveur maar zonder omschrift. R4

LSch.430d (-): eenzijdige proefslag in tin voor de keerzijde met mt. en mmt. Coll. NNC. R4

LSch.430e (-): eenzijdige proefslag in tin van de keerzijde. Mt. en mmt. ter weerszijden van jaartal. Coll. NNC. R4

LSch.430f (-): eenzijdige afdruk op verguld karton van de voorzijde zonder naam van de graveur. Coll. Coenen. R4

LSch.430g (-): eenzijdige afdruk op karton van de voorzijde met naam van de graveur. Coll. NNC. R4

LSch.430h (-): eenzijdige proefslag met kartelrand in goud van de keerzijde op presentatiekarton. Coll. NNC. R4

LSch.430i (549b): eenzijdige proefslag in verguld koper van de voorzijde met naam graveur. R4

LSch.430j (-): afdruk op verguld karton. Voorzijde zonder naam van de graveur (vgl. LSch.430a en LSch.430f). Heritage Europe mei 2021, #148. Door slabprocedé onduidelijk of dit twee verlijmde exemplaren zijn of één geheel.R4

Bovenstaande proefslagen zijn doorgaans iets groter van middellijn dan de gewone slagen namelijk 23 of 23½ mm. in plaats van 22½ mm.

LSch.430k (-): Gewijzigd jaartal uit 1874. Voorgekomen bij Heritage Europe mei 2023, #194 en AA Muntenveiling 17 juni 2023, #711. Zie ook artikel MuntKoerier juni 2023. R4?

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
430
Sch:
(549)
Jaartal:
1875
Type:
Type I
Materiaal:
Goud
Gehalte:
900/1000
Streefgewicht:
6.72 gr
Diameter:
22.5 mm
Rand:
Kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
bijl
Medailleur:
I.P.M. Menger vz. & J. Ph. Van der Kellen kz.
Slagaantal:
4.110.000

10 Gulden, algemene omschrijving
Goudgehalte 900/1000; netto/bruto gewicht 6.048/6.72 g

Voorzijde:

Hoofd naar rechts, op de halsafsnede de naam van graveur I.P.M.M. inwaarts. Omschrift: ★ GOD ZIJ MET ONS ★ / KONING WILLEM DE DERDE

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 10G. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Type I:

mmt. bijl. Op de keerzijde staat het jaartal boven de kroon en loopt de tekst onderlangs. Deze komen voor in rood of geel goud al naar gelang zij gelegeerd zijn met rood of geel koper.

Type II A:

mmt. bijl. Op de keerzijde staat het jaartal onder het wapenschild en loopt de tekst bovenlangs. Deze verandering vond plaats omdat er klachten kwamen dat de Gouden Tientjes van 1875 zich niet goed lieten stapelen en de letters niet juist geplaatst waren

Type II B:

mmt. hellebaard

Ingevoerd bij de Wet van 6 juni 1875, Staatsblad nr. 117 (invoering van de gouden standaard). Gesneden naar het ontwerp van de beeldhouwer J.A. van der Ven naar een portret van de fotograaf M. Bosse uit Deventer. De keerzijde is het werk van J.Ph. van der Kellen.

Duitsland voerde na de oorlog tussen Pruissen en Frankrijk 1870/1871 de gouden standaard in. Dit had als gevolg dat een grote hoeveelheid zilver uit Duitsland op de markt kwam, hetgeen een snel dalende zilverprijs tot gevolg had. Aangezien Nederland sinds 1850 een zilveren standaard voerde had dit ook effect op de Nederlandse gulden die hierdoor snel in waarde daalde. Er werd dus besloten om in 1875 weer een gouden standaard in te voeren maar de zilveren munten bleven hierbij wel als wettig betaalmiddel gehandhaaft. In eerste instantie ging men er van uit dat naast de gouden tientjes ook gouden vijfjes zouden worden geslagen maar door de handhaving van de rijksdaalder als wettig betaalmiddel bleek dit overbodig.

De muntreeks werd dus uitgebreid met een tienguldenstuk, waarvoor men al in 1873 begonnen is met het ontwerpen van een nieuw muntportret van Willem III omdat men vond dat het portret op de zilveren munten onvoldoende gelijkenis vertoonde.

Het hoofd naar rechts is eigenlijk een fout, daar volgens gewoonte de beeldenaar naar de tegenovergestelde kant moet zijn als die van de vorige vorst, met dien verstande, dat de beeldenaren op de gouden en op de zilveren munten van eenzelfde vorst niet naar dezelfde kant zien. Op deze Gouden Tientjes had de beeldenaar dus naar links moeten staan. Deze fout is later bij de Gouden Tientjes van Koningin Wilhelmina hersteld.

Deze 10 gulden is ook de eerste munt waarbij in het omschrift de tot nu toe gebruikte Y gewijzigd is in IJ.

De gouden tientjes ten tijde van Willem III zijn niet in elk jaar geslagen. Dit kwam omdat er òf geen opdrachten waren òf omdat de goudprijs te hoog was om zonder verlies gouden tientjes te slaan. In 1878 was bijvoorbeeld de gemiddelde prijs van 1 kg fijn goud uitgedrukt in Nederlands geld ƒ 1.649,70. Daar kwam bij ¼ % kosten voor verzending, verzekering en verpakking. Voor het slaan van de munten kwam hier ook nog ƒ 5,55 muntloon bij. Daarmee kwam de prijs inclusief alle kosten op ƒ 1.659,35. Men kon echter uit 1 kg fijn goud slechts voor een waarde van ƒ 1.653,44 aan gouden tientjes halen zodat dit tot een verlies zou leiden.