• Munten & Penningen

LSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484a.pngLSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484b.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326a.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326b.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngLSch.430c-Afslag in tin eenzijdig 10 gld-portret met initialen-HNM-05517a.pngLSch.430d-HNM-05508b.pngLSch.430e-kz zonder-mmt-mt-HNM-05513b.pngLSch.430g-Afslag karton 10 gld-HNM-05519a.pngLSch.430h-HNM-05510b.pngHNM-72614a.png
LSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484a.pngLSch.430-10-gulden-1875-HNM-05484b.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326a.pngLSch.430a-zonder naam graveur-DNB-01326b.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngav 10 gld 1875? tin eenzijdig_a.pngLSch.430c-Afslag in tin eenzijdig 10 gld-portret met initialen-HNM-05517a.pngLSch.430d-HNM-05508b.pngLSch.430e-kz zonder-mmt-mt-HNM-05513b.pngLSch.430g-Afslag karton 10 gld-HNM-05519a.pngLSch.430h-HNM-05510b.pngHNM-72614a.png

10 Gld 1875 – LSch.430 (549)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, op de halsafsnede de naam van graveur I.P.M.M. inwaarts. Omschrift: ★ GOD ZY MET ONS ★ / KONING WILLEM DE DERDE

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 10G. Jaartal boven de kroon geplaatst. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Varianten:

LSch.430a (549a): proefslag in tin zonder naam graveur. Coll. NNC. R4

LSch.430b (549a): eenzijdige proefslag in tin van de voorzijde zonder naam graveur. Coll. Coenen. R4

LSch.430c (549b): eenzijdige proefslag in tin van de voorzijde met naam van de graveur maar zonder omschrift. R4

LSch.430d (-): eenzijdige proefslag in tin voor de keerzijde met mt. en mmt. Coll. NNC. R4

LSch.430e (-): eenzijdige proefslag in tin van de keerzijde. Mt. en mmt. ter weerszijden van jaartal. Coll. NNC. R4

LSch.430f (-): eenzijdige afdruk op verguld karton van de voorzijde zonder naam van de graveur. Coll. Coenen. R4

LSch.430g (-): eenzijdige afdruk op karton van de voorzijde met naam van de graveur. Coll. NNC. R4

LSch.430h (-): eenzijdige proefslag met kartelrand in goud van de keerzijde op presentatiekarton. Coll. NNC. R4

LSch.430i (549b): eenzijdige proefslag in verguld koper van de voorzijde met naam graveur. R4

Deze proefslagen zijn doorgaans iets groter van middellijn dan de gewone slagen namelijk 23 of 23½ mm. in plaats van 22½ mm.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

10 Gulden, algemene omschrijving
Goudgehalte 900/1000; netto/bruto gewicht 6.048/6.72 g

Voorzijde:

Hoofd naar rechts, op de halsafsnede de naam van graveur I.P.M.M. inwaarts. Omschrift: ★ GOD ZY MET ONS ★ / KONING WILLEM DE DERDE

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 10G. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Type I:

mmt. bijl. Op de keerzijde staat het jaartal boven de kroon en loopt de tekst onderlangs. Deze komen voor in rood of geel goud al naar gelang zij gelegeerd zijn met rood of geel koper.

Type II A:

mmt. bijl. Op de keerzijde staat het jaartal onder het wapenschild en loopt de tekst bovenlangs. Deze verandering vond plaats omdat er klachten kwamen dat de Gouden Tientjes van 1875 zich niet goed lieten stapelen en de letters niet juist geplaatst waren

Type II B:

mmt. hellebaard

Ingevoerd bij de Wet van 6 juni 1875, Staatsblad nr. 117 (invoering van de gouden standaard). Gesneden naar het ontwerp van de beeldhouwer J.A. van der Ven naar een portret van de fotograaf M. Bosse uit Deventer. De keerzijde is het werk van J.Ph. van der Kellen.

Duitsland voerde na de oorlog tussen Pruissen en Frankrijk 1870/1871 de gouden standaard in. Dit had als gevolg dat een grote hoeveelheid zilver uit Duitsland op de markt kwam, hetgeen een snel dalende zilverprijs tot gevolg had. Aangezien Nederland sinds 1850 een zilveren standaard voerde had dit ook effect op de Nederlandse gulden die hierdoor snel in waarde daalde. Er werd dus besloten om in 1875 weer een gouden standaard in te voeren maar de zilveren munten bleven hierbij wel als wettig betaalmiddel gehandhaaft. In eerste instantie ging men er van uit dat naast de gouden tientjes ook gouden vijfjes zouden worden geslagen maar door de handhaving van de rijksdaalder als wettig betaalmiddel bleek dit overbodig.

De muntreeks werd dus uitgebreid met een tienguldenstuk, waarvoor men al in 1873 begonnen is met het ontwerpen van een nieuw muntportret van Willem III omdat men vond dat het portret op de zilveren munten onvoldoende gelijkenis vertoonde.

Het hoofd naar rechts is eigenlijk een fout, daar volgens gewoonte de beeldenaar naar de tegenovergestelde kant moet zijn als die van de vorige vorst, met dien verstande, dat de beeldenaren op de gouden en op de zilveren munten van eenzelfde vorst niet naar dezelfde kant zien. Op deze Gouden Tientjes had de beeldenaar dus naar links moeten staan. Deze fout is later bij de Gouden Tientjes van Koningin Wilhelmina hersteld.