10 Gld 1875 – LSch.431 (559)


Voorzijde:

Blanco

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 10G. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Proefslag in tin van de keerzijde met het jaartal 1875 onder het wapenschild en de tekst loopt bovenlangs.

Vorige Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

10 Gulden, algemene omschrijving
Goudgehalte 900/1000; netto/bruto gewicht 6.048/6.72 g

Voorzijde:

Hoofd naar rechts, op de halsafsnede de naam van graveur I.P.M.M. inwaarts. Omschrift: ★ GOD ZIJ MET ONS ★ / KONING WILLEM DE DERDE

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 10G. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Type I:

mmt. bijl. Op de keerzijde staat het jaartal boven de kroon en loopt de tekst onderlangs. Deze komen voor in rood of geel goud al naar gelang zij gelegeerd zijn met rood of geel koper.

Type II A:

mmt. bijl. Op de keerzijde staat het jaartal onder het wapenschild en loopt de tekst bovenlangs. Deze verandering vond plaats omdat er klachten kwamen dat de Gouden Tientjes van 1875 zich niet goed lieten stapelen en de letters niet juist geplaatst waren

Type II B:

mmt. hellebaard

Ingevoerd bij de Wet van 6 juni 1875, Staatsblad nr. 117 (invoering van de gouden standaard). Gesneden naar het ontwerp van de beeldhouwer J.A. van der Ven naar een portret van de fotograaf M. Bosse uit Deventer. De keerzijde is het werk van J.Ph. van der Kellen.

De muntreeks werd toen uitgebreid met een tienguldenstuk, waarvoor men al in 1873 begonnen is met het ontwerpen van een nieuw muntportret van Willem III omdat men vond dat het portret op de zilveren munten onvoldoende gelijkenis vertoonde.

Het hoofd naar rechts is eigenlijk een fout, daar volgens gewoonte de beeldenaar naar de tegenovergestelde kant moet zijn als die van de vorige vorst, met dien verstande, dat de beeldenaren op de gouden en op de zilveren munten van eenzelfde vorst niet naar dezelfde kant zien. Op deze Gouden Tientjes had de beeldenaar dus naar links moeten staan. Deze fout is later bij de Gouden Tientjes van Koningin Wilhelmina hersteld.

Deze 10 gulden is ook de eerste munt waarbij in het omschrift de tot nu toe gebruikte Y gewijzigd is in IJ.