Koning Willem III 1849-1890

2½ GULDEN OF RIJKSDAALDER

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Benieuwd naar een lijst van alle exemplaren uit deze periode? Klik hier...

Handboek - Naslagwerk

Bataafse Republiek
Lodewijk Napoleon
Napoleon I
Koning Willem I
Koning Willem II
Koning Willem III
Dubbele Negotiepenning of 20 Gulden
Enkele Negotiepenning of 10 Gulden
Halve Negotiepenning of 5 Gulden
10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Dubbele Gouden Dukaat
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gld 1849 – LSch.455 (575)
2½ Gld 1850 – LSch.456 (576)
2½ Gld 1851 – LSch.457 (577)
2½ Gld 1852 – LSch.458 (578)
2½ Gld 1853 – LSch.459 (579)
2½ Gld 1854 – LSch.460 (580)
2½ Gld 1855 – LSch.461 (581)
2½ Gld 1856 – LSch.462 (582)
2½ Gld 1857 – LSch.463 (583)
2½ Gld 1858 – LSch.464 (584)
2½ Gld 1859 – LSch.465 (585)
2½ Gld 1860 – LSch.466 (586)
2½ Gld 1861 – LSch.467 (587)
2½ Gld 1862 – LSch.468 (588)
2½ Gld 1863 – LSch.469 (589)
2½ Gld 1864 – LSch.470 (590)
2½ Gld 1865 – LSch.471 (591)
2½ Gld 1866 – LSch.472 (592)
2½ Gld 1867 – LSch.473 (593)
2½ Gld 1868 – LSch.474 (594)
2½ Gld 1869 – LSch.475 (595)
2½ Gld 1870 – LSch.476 (596)
2½ Gld 1871 – LSch.477 (597)
2½ Gld 1872 – LSch.478 (598)
2½ Gld 1873 – LSch.479 (599)
2½ Gld 1874 1ste half jaar – LSch.480 (600)
2½ Gld 1874 2e half jaar – LSch.481 (602)
2½ Gld 1875 tin – LSch.482 (603)
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent
10 Cent
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerp
1 Cent
1 Cent ontwerpen
½ Cent
½ Cent ontwerpen
10 Centimes - G.H.V.L.
5 Centimes - G.H.V.L.
2½ Centimes - G.H.V.L.
Koningin Wilhelmina
Koningin Juliana
Koningin Beatrix
Concordance - Index
Historische overzichten per vorst
Wetten en besluiten
Munttekens en Muntmeestertekens
Ontstaan van het Handboek
Gebruikte termen en symbolen
Nummering in het Handboek
2½ Gulden 1849 –LSch.455 (575)
2½ Gulden 1850 –LSch.456 (576)
2½ Gulden 1851 –LSch.457 (577)
2½ Gulden 1852 –LSch.458 (578)
2½ Gulden 1853 –LSch.459 (579)
2½ Gulden 1854 –LSch.460 (580)
2½ Gulden 1855 –LSch.461 (581)
2½ Gulden 1856 –LSch.462 (582)
2½ Gulden 1857 –LSch.463 (583)
2½ Gulden 1858 –LSch.464 (584)
2½ Gulden 1859 –LSch.465 (585)
2½ Gulden 1860 –LSch.466 (586)
2½ Gulden 1861 –LSch.467 (587)
2½ Gulden 1862 –LSch.468 (588)
2½ Gulden 1863 –LSch.469 (589)
2½ Gulden 1864 –LSch.470 (590)
2½ Gulden 1865 – LSch.471 (591)
2½ Gulden 1866 – LSch.472 (592)
2½ Gulden 1867 – LSch.473 (593)
2½ Gulden 1868 – LSch.474 (594)
2½ Gulden 1869 – LSch.475 (595)
2½ Gulden 1870 – LSch.476 (596)
2½ Gulden 1871 – LSch.477 (597)
2½ Gulden 1872 – LSch.478 (598)
2½ Gulden 1873 – LSch.479 (599)
2½ Gulden 1874 I – LSch.480 (600)
2½ Gulden 1874 II – LSch.481 (602)
2½ Gulden 1875 – LSch.482 (603)