Verzamelwaarde

De waarde van een munt wordt – evenals bij vrijwel alle goederen – door de verhouding van vraag en aanbod bepaald. Deze is niet altijd constant. De vraag naar een specifieke munt kan sterk afhangen van de economische of historische toestand. Zo is er bij een troonswisseling of andere specifieke gebeurtenis een verhoogde vraag naar daarop betrekking hebbende munten. Na verloop van tijd verflauwt deze weer. Hetzelfde geldt voor wisseling van het metaalsoort van de munten, bijvoorbeeld zilver naar nikkel of de uitgifte van een nieuwe denominatie als het 50 Guldenstuk. Ook het aanbod kan zeer wisselend zijn door bijvoorbeeld het veilen van een muntvondst, waarin zich vaak vele identieke stukken bevinden.

Bij niet zeldzame stukken hangt de waarde in de eerste plaats af van de staat, waarin de stukken verkeren: hoe hoger de kwaliteit, des te groter de waarde. Bij zeldzamere munten is natuurlijk ook de graad van zeldzaamheid van invloed. Toch blijft kwaliteit voorop staan: een gewone munt in FDC kan soms een hogere waarde vertegenwoordigen dan een slecht bewaard zeldzaam stuk. Gewone munten in slechte kwaliteit hebben dan ook nauwelijks verzamelwaarde.

Munten, met gepolijste stempels vervaardigd, ook al zijn deze niet geheel FDC, zijn steeds een veelvoud waard van gewone stukken.

Het spreekt vanzelf dat munten met een gaatje er in geboord of met een draagoog er aan gesoldeerd meestal hun numismatische waarde verloren hebben, tenzij het stuk van uitzonderlijke grote zeldzaamheid is. Meer informatie hierover is te vinden bij ‘muntkwaliteiten’.

Prijscatalogi

Er bestaan diverse prijscatalogi van de Nederlandse munten. Ook op internet is veel te vinden. Toch is het moeilijk om deze opgaves te interpreteren. Praten we hier over een mogelijke aankoopbedrag? Is het een getal waar de verzamelaar op moet rekenen bij verkoop? Is het een hamerbedrag bij veilingen in- of exclusief de gemiddelde 20%-25% commissie die aan de koper of verkoper doorberekend wordt? Is het een eenmalige opbrengst op een veiling die tot stand is gebracht door slechts twee liefhebbers die tegen elkaar opboden? Of is deze waarde gebaseerd op een groot aantal gegevens en kopers etc. Hoe is de interpretatie van de kwaliteit tot stand gekomen?

Het waarderen van munten is dus geen exacte wetenschap. Wel is aan te geven in welke prijsrange de munten zich bevinden.