Zeldzaamheidsgraad

Zoals reeds gezegd bij de verzamelwaarde, is de zeldzaamheidsgraad van invloed op de waarde van munten. Het is dus van groot belang om de zeldzaamheid zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. In onze familie houden wij daartoe al sinds 1880 een kaartsysteem bij, waarop onder andere het aantal voorgekomen exemplaren met hun kwaliteit wordt aangetekend. Een richtlijn voor de zeldzaamheidsgraad is tevens het aantal geslagen exemplaren. Daarom heb ik in het handboek zo veel mogelijk bij iedere munt het slagaantal vermeld. Dit getal kan afwijken van het in de verslagen van ’s Rijks Munt vermelde omdat daarin de slagaantallen per kalenderjaar genoteerd staan zonder rekening te houden met het op de munt vermelde jaartal. Soms wordt namelijk in het nieuwe jaar nog met de oude stempels geslagen omdat het aantal te munten stukken nog niet bereikt is of omdat er bijvoorbeeld nog geen stempel met het nieuwe jaartal voorhanden is.

Op deze webshop en in het handboek – en in het algemeen geaccepteerd over de gehele wereld – worden de zeldzamere munten met de volgende letters aangeduid:

In sommige buitenlandse catalogi, en in op onze webpagina's vindt men in plaats van bovenstaande letters ook wel de aanduiding R1, R2, R3, R4 of R5

De munten waar niets bij staat vermeld zijn niet zeldzaam. Dit betekent echter nog niet, dat men ze altijd gemakkelijk bij verzamelaars of in de munthandel aantreft!