Mint-marks & mint master’s marks

Emperor Napoleon Bonaparte 1810 -1814

The handbook of the Dutch coins from 1795 - 2001

Back to the overview page Mint-marks & mint master’s marks ...

A mint-mark is the mark put on a coin to indicate the Mint, that is, the city where the Mint is located. A mint master's mark is the personal mark of the mint master.

After the annexation of the Kingdom of Holland to the French Empire, only the Utrecht Mint was used to mint coins. The new coins were completely identical to the French types and denominations.They can only be identified by the mint-mark ‘mast’ and mint master's mark ‘perch’ of the mint master G. J. L. du Marchie Sarvaas. Although it has never become completely clear whether the ‘mast’ and the ‘perch’ indicate either the mint-mark or the mint master's mark, I have inferred it for convenience sake from their position on coins as used later in the Kingdom. That is to say, the mint master’s mark to the left of the coat of arms, the mint-mark to the right of it.

Schermafbeelding 2020-07-23 om 12.07.27.png

In France, to indicate the Mint, they had always used letters at the bottom of the image on the reverse.

A


B


BB


C.L.


D


G


H


I


K


L


M


MA


Q


R


T


U


W

Paris


Rouen


Strasbourg


Genoa


Lyon


Geneva


La Rochelle


Limoges


Bordeaux


Bayonne


Toulouse


Marseille


Perpignan


(crowned) Rome


Nantes


Turin


Lille

De munten uit bovenstaande Franse munthuizen waren toen ook hier wettig betaalmiddel. Ook bleven de oude muntspeciën in omloop tegen het tarief dat was vastgesteld bij Keizerlijk Decreet van 30 augustus 1810. De omrekeningskoers werd vastgesteld op 1 Gulden van 20 Stuiver tegen 2.10 Francs.

De in Utrecht gemunte stukken dragen alle het jaartal 1812 of 1813.
Al in 1813 waren uit Parijs stempels ontvangen met het jaartal 1814 maar toen de angst ontstond, dat ‘De Verbonden Mogendheden’ Frankrijk zouden binnenrukken kreeg de Munt te Utrecht opdracht deze stempels te bifferen.  Bifferen is het onbruikbaar maken van een stempel, in dit geval met het doel te voorkomen dat deze stempels in de handen van de vijand zouden vallen. Dit heeft men dan ook werkelijk op 25 november 1813 gedaan.
Toch zijn met deze gebiffeerde stempels nog afslagen in lood van elke denominatie vervaardigd, die zich nu in de Nationale Numismatische Collectie, De Nederlandsche Bank bevinden.

Nadat Generaal Molitor de stad Utrecht verlaten had zouden op 28 november 1813 de muntschroeven onklaar gemaakt zijn en het bord met het opschrift ‘Monnaie Impériale’ van de gevel van het munthuis zijn verwijderd. Deze vernietiging van de muntpersen is uitgevoerd volgens een proces–verbaal van 28 november 1813 ondertekend door de essayeur–generaal W. A. A. Poelman, de muntmeester G. J. L. de Marchie Sarvaas en door B. W. J. Visscher en R ‘t Hoen. Zie Besier op citaat blz. 16–17.

Na de omwenteling in april 1814, toen de muntinrichting geïnspecteerd werd, bleek echter, dat de 5 muntpersen – destijds uit Parijs gezonden – nog in ongeschonden toestand aanwezig waren!