Legal texts

Batavian Republic 1795-1805

Overview of the Dutch coins from 1795-2001

Back to overview page legal texts...

WETGEVING VOOR NEDERLAND TEN TIJDE VAN DE BATAAFSE REPUBLIEK

In 1800 probeerde de minister van Financien I.J. Alexander Gogel tot een munthervorming te komen. Er werden hiervoor proefmunten gemaakt door J.G. Holtzhey samen met zijn adjunct David van der Kellen Sr. Door politieke onenigheid is invoering van het nieuwe muntstelsel echter niet gelukt. De Tweede Kamer verwierp de ontworpen nieuwe muntwet. De serie is nooit uitgegeven en de aanmunting gingen gewoon op de oude voet verder.

3.jpg