Historisch overzicht

Koningin Beatrix 1980-2013

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de pagina 'historische overzichten'...

Beatrix (Baarn, 31 januari 1938)
Koningin der Nederlanden (1980-2013)
De magie van het koningschap keert terug

Beatrix is de oudste van vier dochters van koningin Juliana en haar man prins Bernhard zu Lippe-Biesterfeld. Tijdens haar ballingschap in Canada ging ze naar de basisschool in Ottawa en in 1956 studeerde ze af aan het Tncrementum van Het Baarnsch Lyceum. Als voorbereiding op haar toekomstige functie studeerde de kroonprinses rechten, economie en politicologie aan de gerenommeerde Universiteit Leiden, waar ze in 1961 afstudeerde. Op haar 18e verjaardag werd ze lid van de Raad van State, een constitutioneel orgaan dat de regering adviseert.

Op 10 maart 1966 trouwde Beatrix met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Tijdens de verlovingsperiode kreeg ze veel kritiek van de Nederlanders voor haar keuze, omdat ze een Duitse huwelijkskandidaat voor de koningin afwezen na de traumatische bezettingstijd. Tn de loop van drie jaar werden drie zonen geboren: in 1967 Willem Alexander, in 1968 Johann Friso (+2013) en in 1969 Constantijn. Prins Claus overleed op 6 oktober 2002 na een lang ziekbed.

Na haar kroning op 30 april 1980 werd het al snel duidelijk dat koningin Beatrix, in tegenstelling tot haar moeder Juliana, geen populaire 'moeder des vaderlands' zou worden, wiens ongedwongen stijl de magie van het koningschap verzwakt had. Tn plaats daarvan kregen de Nederlanders een beheerste vorstin die de nadruk legde op vorm en traditie, die zich onderscheidde door expertise en het koningshuis runde als een 'bedrijf'. De koningin benadrukte meerdere malen dat haar grootmoeder Wilhelmina haar rolmodel was. Hoewel deze beheerste stijl haar vrijstelde van maatschappelijke discussies, bleef het Nederlandse koningshuis toch burgerlijk ogen. Tot 2012 vertrouwde de Nederlandse koningin na parlementsverkiezingen de vorming van de regering toe aan een specifieke politicus. Deze rol wordt volgens het parlementaire besluit niet meer aan de zittende vorst gegeven en betekent een duidelijke inperking van zijn bevoegdheden.

Op 30 april 2014, Koninginnedag, toen de Nederlanders traditioneel de verjaardag van de koningin vierden, deed koningin Beatrix afstand van de troon ten gunste van haar oudste zoon Willem Alexander. Net als haar moeder draagt zij sindsdien weer de titel 'Prinses'. Haar privéresidentie is Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

In 1982 werd de Muntwet van 1948 gewijzigd: afschaffing van de bronzen cent; afschaffing van de mogelijkheid voor anderen dan het Rijk (d.w.z. particulieren) om aan 's Rijks Munt gouden dukaten te laten slaan. Hierdoor is het voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse munt voor particulieren niet meer mogelijk om munten te laten slaan.

Ook werd besloten tot de invoering van het zilveren vijftigguldenstuk. Deze stukken werden tezamen met de zilveren tientjes en de zilveren dukaten als herdenkingsmunten speciaal ten behoeve van verzamelaars aangemaakt.

Tijdens haar regeringsperiode kwam de overgang naar de Euro tot stand op 1 januari 2002, hetgeen het einde van het ‘gulden’ tijdperk betekende in Nederland.