• Munten & Penningen

Historisch overzicht

Lodewijk Napoleon 1806-1810

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de pagina "Historische overzichten" ...
lodewijk-napoleon-hortense-koning-koningin-holland

HET KONINKRIJK HOLLAND

Lodewijk Napoleon Bonaparte werd op last van zijn broer Keizer Napoleon van Frankrijk in 1806 geïnstalleerd als eerste koning van Holland. Dit zou zogenaamd op verzoek van de Bataafse Republiek zijn gebeurd. Door zijn gebrekkig Nederlands noemde hij zichzelf ‘Konijn van Olland’ (Koning van Holland). Hij werd in 1778 op Corsica geboren en was 9 jaar jonger dan zijn roemruchte ‘grote broer’. In 1802 trouwde hij met Hortense de Beauharnais, dochter van Joséphine de Beauharnais, echtgenote van Napoleon. Het gearrangeerde huwelijk was geen succes. Toch werden er drie kinderen uit dit huwelijk geboren: Napoleon Karel, Napoleon Lodewijk II en Karel Lodewijk Napoleon III.

Nederland bleef in naam onafhankelijk en de eigen wetten (waaronder de vrijstelling van dienstplicht) werden gehandhaafd.

Na de vrede van Tilsit op 7 juli 1807 werd Vlissingen aan Frankrijk afgestaan en werden het prinsdom Oostfriesland en de Heerlijkheden Jever en Knyphausen aan het Koninkrijk Holland toegevoegd. Ondanks de korte regeringsperiode van Lodewijk Bonaparte is hij van grote betekenis geweest voor Nederland. Zijn beleid leidde echter tot grote meningsverschillen en conflicten met zijn broer omdat hij de belangen van de Hollanders zwaarder liet wegen dan die van de Fransen. Lodewijk Napoleon trad uiteindelijk af ten gunste van zijn zoontjes Napoleon Lodewijk (Hertog van Berg) en Karel Lodewijk Napoleon (de latere keizer Napoléon III van Frankrijk). Daardoor is Napoleon Lodewijk van 1 tot 13 juli 1810 Koning van Holland geweest. Keizer Napoleon negeerde namelijk deze zet van zijn broer en annexeerde Holland. Lodewijk Napoleon is in 1846 te Livorno gestorven.

prins-napoléon-louis-bonaparte