Vele munten zijn bij hun beschrijving voorzien van het zogenaamde Schulman-nummer. Soms voluit geschreven, maar meestal afgekort zoals Sch. 152. Waar komt dit Schulman-nummer nu vandaan en wat betekent het?

Oorsprong

Tijdens de Duitse bezetting van ons land was de avondklok ingevoerd en mocht men na 20.00 uur niet meer buitenshuis komen. Mijn vader, Jacques Schulman besteedde deze lange winteravonden, vaak bij een carbid- of olielichtje, om numismatische gegevens te verzamelen. Veel gegevens kwamen uit het kaartsysteem wat al sinds het einde van de 19e eeuw werd bijgehouden door de numismaten uit de familie Schulman. Op dit kaartsysteem werd het grote aantal munten en penningen bijgehouden die door Schulman's handen gegaan waren.

Het handboek der Nederlandsche Munten

Na de oorlog heeft Jacques Schulman deze gegevens grondig getoetst en heeft hij het handboek der Nederlandsche munten 1795-1945 gepubliceerd. Zijn bedoeling was om een praktisch, gemakkelijk te hanteren handboek te maken met bijzonderheden over munttekens, muntmeestertekens, graveurs, zeldzaamheid, geschiedkundige en numismatische bijzonderheden. De munten, die Jacques Schulman in het handboek beschreven heeft, heeft hij zoveel mogelijk zelf in handen gehad en vergeleken met de beschrijving.

Aan elke munt die in het handboek der Nederlandsche munten is beschreven heeft Jacques Schulman een nummer gegeven: het bekende Schulman-nummer.

Nederlandsche_munten_van_1795_1945_jacques_schulman-16.49.13.gif

1946. De eerste druk van het Handboek Nederlandsche munten van 1795 - 1945 door Jacques Schulman

Herziene druk

Het handboek was een groot succes en de eerste druk uit 1946 was al snel uitverkocht. Uiteindelijk is in 1975 een vijfde geheel herziene en verbeterde druk verschenen: Het handboek der Nederlanse munten 1795 - 1975.

Wereldwijd is het Schulman-nummer alom bekend en wordt veelvuldig gebruikt bij beschrijving van Nederlandse munten.