Munttekens & muntmeestertekens

Koningin Beatrix 1980 - 2001

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.

Ten tijde van Beatrix (1980-2001) zijn de volgende munttekens en muntmeestertekens gebruikt:

Muntteken:

Utrecht: Mercuriusstaf

Muntmeesters:

Ir. B. C. H. J. Smit waarnemend: haan met ster (1 jan. 1980–31 sept. 1980)

Ir. J. de Jong: hamer met aambeeld (1 oktober 1980–1987)

Drs. Chr. van Draanen: pijl en boog (1 jan. 1989–1999)

E.J. van Schouwenburg waarnemend: pijl en boog met ster (2000)

Robert Bruens: vruchtdragende wijnrank (2001)

penning muntmeestertekens