• Munten & Penningen

Munttekens & muntmeestertekens

Koningin Juliana 1948 - 1980

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.

Ten tijde van Juliana (1948-1980) zijn de volgende munttekens en muntmeestertekens gebruikt:

Muntteken:

Utrecht: Mercuriusstaf

Muntmeesters:

(Informatie volgt)