Munttekens & muntmeestertekens

Lodewijk Napoleon 1806-1810

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.

Tijdens het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon 1806–1810 werden alle munthuizen gesloten en werd het munthuis in Utrecht als centraal munthuis gehandhaafd. Als muntteken werd het stadsschildje gebruikt (alleen bij de oude, provinciale type munten)

Gideon Jan Langerak du Marchie Sarvaas (1806-1810 en 1810-1813), was al sinds 1797 provinciaal muntmeester te Utrecht, bleef in functie in de Franse tijd en zelfs na Franse tijd in 1813-1814. In de provinciale tijd voerde hij geen muntmeesterteken. Tijdens het Koninkrijk Holland werd dat een bij.

a) Oude provinciale type munten
Muntplaats: Utrecht
Muntteken: Stadsschildje
Muntmeester: G. J. Langerak du Marchie Sarvaas
Meesterteken: Geen

b) Nieuwe type munten van het Koninkrijk Holland
Muntplaats: Utrecht
Muntteken: Geen
Muntmeester: G. J. Langerak du Marchie Sarvaas
Meesterteken: Bij