Munttekens & muntmeestertekens

Koning Willem I 1815-1840

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.

Ten tijde van Willem I (1813-1840) zijn de volgende munttekens en muntmeestertekens gebruikt:

Muntteken:

Muntteken Mercuriusstaf

Utrecht: Mercuriusstaf

Muntteken B(russel)

Brussel: B

Muntmeesters:

Muntmeester Y.D.C. Suermondt: klaverblaadje (2e helft 1815) gebakerd kindje of helmteken (1817), Fakkel (1818-1838)
Muntmeester P.C.G. Poelman: Lelie (1838-1840)
Muntmeester G.D. Bourgogne Herlaer (alleen in Brussel): Palmtak (1821-1830)

Muntmeester Y.D.C. Suermondt

Muntmeester Y.D.C. Suermondt

Muntmeeesterteken klaverblad

klaverblaadje (2e helft 1815)

Dit is de allereerste koninkrijksmunt met een muntmeesterteken! Geslagen in het 2e halfjaar van 1815. Zie LSch.217

Muntmeesterteken Helmteken

Gebakerd kindje of helmteken (1817)

Muntmeesterteken Fakkel

Fakkel (1818-1838)

Muntmeester P.C.G. Poelman

Muntmeester P.C.G. Poelman:

Lelie (1838-1840)

Lelie (1838-1840)

Muntmeester G.D. Bourgogne Herlaer

Muntmeester G.D. Bourgogne Herlaer (alleen in Brussel):

Muntmeesterteken Palmtak (Brussel)

Palmtak (1821-1830)