• Munten & Penningen

Munttekens & muntmeestertekens

Koning Willem II 1840-1849

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.

Ten tijde van Willem II (1840-1849) zijn de volgende munttekens en muntmeestertekens gebruikt.

Muntteken:

Utrecht: Mercuriusstaf

Muntmeesters:

Muntmeester P.C.G. Poelman: Lelie (1838-1840)

Muntmeester H.A. (van den Wall) Bake waarnemend: Lelie met parel op de band (1845-1846)

Muntmeester H.A. (van den Wall) Bake: Zwaard (1846-1874)