Salzburgse emigranten

U kunt momenteel geen krant openslaan (of voor de gedigitaliseerde lezer onder ons: een nieuws App openen)  zonder gelijk geconfronteerd te worden met een artikel over het thema oorlog of migranten. De geschiedenis leert ons echter dat geloof, oorlog en migratie niet alleen nu een grote rol binnen onze samenleving spelen, maar dat dit eigenlijk altijd al het geval is geweest.

In Europa hebben religie en politiek lang dicht bij elkaar gelegen. Veel landen hebben langdurig vergaande bestuurlijke en politieke inmenging van kerken ondergaan, alsook andersom. Door het ontbreken van deze scheiding tussen Kerk en Staat zijn vele mensen vervolgd om hun geloof omdat de machthebbers het niet met dit geloof eens waren. Een voorbeeld hiervan zijn de Salzburgse Emigranten.

Leopold Anton van Firmian
In 1727 kwam er in het Aartsbisdom Salzburg een nieuwe bisschop Leopold Anton van Firmian (1727-1744). Hij stelde de protestanten voor de keus om zich aan te sluiten bij de Rooms katholieke kerk òf het land (zonder iets mee te mogen nemen) te verlaten. Door deze nieuwe regel zijn uiteindelijk ca. 20.000 protestanten uit Salzburg vertrokken.Salzburgse emigranten
De omstandigheden van de uitzetting wekte verontwaardiging op in heel Europa. Vooral in het protestantse Duitsland, was er een stroom van publicaties over dit onderwerp.

In Nederland besloten Middelburg, Veere en Vlissingen 350-400 protestanten op te nemen om in de landbouw te werken. Ook zij stelden echter strikte voorwaarden: Geïnteresseerden moesten in eigen onderhoud kunnen voorzien, jongeren mochten alleen in gezinsverband komen, en ouderen boven de 45 waren niet welkom.In de tussentijd bood Frederik Willem I van Pruissen de emigranten een staatsburgerschap aan voor diegene die zich in de dunbevolkte streken van Oost Pruissen wilden vestigen. Aangezien dit voor de emigranten aantrekkelijker was kwamen uiteindelijk slechts 59 Salzburgers naar Middelburg.


1732. Ontvangst van de Salzsburgse emigranten in Pruissen
P.P. Werner


Vz. Geharnast borstbeeld koning Frederik

Willem I van Pruissen

Vz. Geharnast borstbeeld koning Frederik

Willem I van Pruissen

1732. Salzburgse emigranten
M. Holtzhey

Vz. aankomst van de Salzburgse protestanten in ons lans.
Kz. 12-regelige tekst