Samenstelling van het handboek

Overzicht van de Nederlandse munten van 1795-2001
Naar het periodeoverzicht van het handboek

Het handboek is een feit!

Een overzicht op een geheel vernieuwende wijze, door de Nederlandse munten vanaf 1795 tot en met 2001 in een online database inzichtelijk te maken. Deze gehele nieuwe opzet heeft mij de mogelijkheid gegeven om een nieuwe indeling te maken. Bij deze indeling is het uitgangspunt dat men met slechts weinig voorkennis een muntstuk aan de hand van dit werk moet kunnen determineren, zodat ook minder gevorderde verzamelaars en leken hun weg gemakkelijk zullen kunnen vinden.

Tijdens het ontwikkelen van deze database heb ik de keus moeten maken welke stukken hierin op te nemen. De eerste duidelijk afbakening betreft de tijd. De stukken in deze database betreffen Nederlandse munten uit de periode 1795-2001. De sinds 2002 ingevoerde Euro beschouw ik als een ander terrein en is hierbij niet opgenomen. De tweede afbakening betreft dat, naast de reguliere muntslag, uitsluitend die ontwerpen zijn opgenomen die op een of andere wijze met een stempel vervaardigd zijn. Nieuwe varianten zijn slechts opgenomen voor zover zij eenduidig te benoemen zijn. Per slot van rekening geeft een beschrijving “met licht gewijzigde tekening” nauwelijks enige houvast.

Grote zorg is ook besteed aan het weergeven van de juiste interpuncties. De in blauw gekleurde tekst staat letterlijk zo op de munt. Voor zover mogelijk zijn de foto’s in kleur gemaakt: het was een spannende tocht om de vaak unieke stukken weer op te sporen. Bij een uiterst zeldzame munt heb ik vaak de huidige ligplaats vermeld. Inmiddels zijn de collecties van het voormalig Koninklijk Penningkabinet (KPK), het voormalig museum ’s RijksMunt (RM) en de verzameling van De Nederlandsche Bank samengevoegd tot de ‘Nationale Numismatische Collectie, De Nederlandsche Bank’ (NNC). De foto’s getoond in de database komen uit onze eigen documentatie die we in de afgelopen jaren heb opgebouwd. Tevens zijn diverse foto’s beschikbaar gesteld door de De Nederlandsche Bank, Het Centraal Museum Utrecht en derden. Met name wil ik hierbij Dhr. W. Coenen noemen vanwege het belangeloos beschikbaar stellen van zijn collectie voor het maken van foto’s.

Wat betreft algemene numismatische begrippen wijzen wij u ook op de inmiddels door Bert van Beek gedigitaliseerde versie van de Encyclopedie van munten en papiergeld .

handtekening_LLF_grijs.original.png

Laurens Schulman