Wetteksten

Koningin Beatrix 1980 - 2013

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Wetteksten...

WETGEVING VOOR NEDERLAND TEN TIJDE VAN BEATRIX 1980 - 2013

Koninklijk besluit van 12 juli 1980 Stbl N° 406. Vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van de rijksdaalder en de gulden, die in 1980 worden uitgegeven ter gelegenheid van de troonsopvolging, in afwijking van hetgeen is bepaald in het KB onder [77] genoemd.

Koninklijk besluit van 18 januari 1982 Stbl N° 23. Vaststelling van de beeldenaar van de nieuwe munten van koningin Beatrix.

Wet van 10 maart 1982 Stbl N° 105. Wijziging van de ‘Muntwet 1948’: invoering van het zilveren vijftigguldenstuk, bepaling van het gehalte, het gewicht en de middellijn.

Koninklijk besluit van 29 mei 1982 Stbl N° 331. Vaststelling van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk als bedoeld in [89], dat in 1982 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Nederland en de Verenigde Staten van Amerika gedurende 200 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden.

Wet van 14 oktober 1982 Stbl N° 593. Wijziging van de ‘Muntwet 1948’: afschaffing van de bronzen cent; afschaffing van de mogelijkheid voor anderen dan het Rijk (d.w.z. particulieren) om aan 's Rijks Munt gouden dukaten te laten slaan. Hiermede is het voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse munt voor particulieren niet meer mogelijk om munten te laten slaan.

Koninklijk besluit van 7 februari 1983 Stbl N° 75. Inwerking treden per 1 maart 1983 van de op 14 oktober 1982 bedoelde wet.

Koninklijk besluit van 7 februari 1983 Stbl N° 78. Intrekking van de voorschriften voor het uiterlijk van de cent.

Koninklijk besluit van 11 april 1984 Stbl N° 259. Het 50-guldenstuk 1984 Willem van Oranje.

Wet van 5 juni 1984 Stbl N° 260. Wijziging van de specificaties van het 50-guldenstuk en de gouden dukaat.

Koninklijk besluit van 7 januari 1987 Stbl N° 4. Het 50-guldenstuk 1987 Huwelijksjubileum Juliana & Bernhard.

Wet van 30 september 1987 Stbl N° 451. "Muntwet 1987".

Koninklijk besluit van 3 november 1987 Stbl N° 507. Voorschriften voor de munten uit de Muntwet 1987.

Koninklijk besluit van 3 november 1987 Stbl N° 510. Tijdstip van inwerkingtreding van de Muntwet 1987.

Koninklijk besluit van 21 juni 1988 Stbl N° 317. Het 50-guldenstuk 1988 William & Mary.

Koninklijk besluit van 2 november 1989 Stbl N° 512. Het 50-guldenstuk 1990 Honderd jaar Vorstinnen.

Koninklijk besluit van 15 maart 1990 Stbl N° 156. Wijziging van specificaties en voorschriften van de muntstukken.

Koninklijk besluit van 30 november 1990 Stbl N° 590. Het 50-guldenstuk 1991 Huwelijksjubileum Beatrix en Claus.

Koninklijk besluit van 25 januari 1994 Stbl N° 65. Het 50-guldenstuk 1994 Verdrag van Maastricht.

Wet van 27 april 1994 Stbl N° 336. De oprichting van De Nederlandse Munt N.V. en de invoering van een provinciaal type zilveren dukaat.

Koninklijk besluit van 15 juni 1994 Stbl N° 460. Tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 27 april 1994.

Koninklijk besluit van 8 augustus 1994 Stbl N° 638. Invoering van een licht 10-guldenstuk.

Koninklijk besluit van 18 augustus 1994 Stbl N° 655. Het 10-guldenstuk 1994 Douaneovereenkomst 1944.

Koninklijk besluit van 21 december 1994 Stbl N° 6. Het 50-guldenstuk 1995 Herdenking 50 jaar bevrijding.

Koninklijk besluit van 11 september 1995 Stbl N° 443. Wijziging van de voorschriften van de munten uit de Muntwet 1987.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1995 Stbl N° 505. Het 10-guldenstuk 1995 Hugo de Groot.

Koninklijk besluit van 23 juli 1996 Stbl N° 432. Het 10-guldenstuk 1996 Jan Steen.

Koninklijk besluit van 22 december 1997 Stbl N° 17. Het 50-guldenstuk 1998 Vrede van Munster 1648.

Koninklijk besluit van 3 november 1999 Stbl N° 472. Het 10-guldenstuk 1999 Millenniumwisseling.

Koninklijk besluit van 13 maart 2000 Stbl N° 141. Het 5-guldenstuk 2000 EK-Voetbal.

Koninklijk besluit van 6 september 2001 Stbl N° 420. Specificaties van het gouden en zilveren 1-guldenstuk.

Wet van 29 november 2001 Stbl N° 631. "Muntwet 2002" (art. 9, 12 en 13).

Wet van 6 december 2001 Stbl N° 633. Tijdstip van intrekking van de Muntwet 1987.