Wetteksten

Koning Willem II 1840-1849

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Wetteksten...

WETGEVING VOOR NEDERLAND TEN TIJDE VAN WILLEM II

KB 22 augustus 1842, nr. 53. (Arch. Kabinet des Konings nr. 119). Vaststelling middellijn van de nieuwe halve gulden, het kwartje en het dubbeltje.

KB 18 juli 1846, nr. 103. (Arch. Kabinet des Konings nr. 372). Goedkeuring van het muntmeesterteken ‘een antiek zwaard’.

Wet 26 november 1847, Stbl. 69. ‘Muntwet 1847’. Algemene muntwet.

KB 29 juni 1848, Stbl. 27. Vaststelling van de middellijnen van alle munten bepaald bij de ‘Muntwet 1847’.