Jacob Schulman

Jacob werd op 11 april 1849 te Hilversum geboren. In september 1873 ging Jacob bij zijn vader David Schulman in de zaak. David was antiquair / juwelier en meester-klokkenmaker en zijn zaak was gevestigd in Hilversum. David en Jacob bedreven hier de handel in juwelen, goud en zilver, koralen, horloge, klokken, antiquiteiten, munten en penningen. 

Jacob's grootste hobby was het verzamelen van munten van het voormaling Nederlands-Indië en penningen. In 1880 verscheen dan ook Jacob Schulman's eerste catalogus van Nederlandse munten. Een catalogus met vaste prijzen ‘c’est une nouveauté’, zoals hij zelf in het voorwoord schreef. Er zouden er nog vele volgen, echter deze gebeurtenis wordt gezien als het officiële begin van de firma J. Schulman.

Jacob richtte zich verder op de numismatiek en vestigde zijn eigen bedrijf aan de Langestraat, hoek Lieve Vrouwestraat te Amersfoort. Vanuit zijn hobby heeft Jacob zijn numismatisch bedrijf opgebouwd. Zijn specialisaties waren Oosterse munten, munten van Portugal/Brazilië en van het overige Zuid-Amerika. In 1889 hield hij zijn eerste muntenveiling op eigen naam. Jacob's bekendheid in Nederland en erbuiten groeide, en ook op maatschappelijk terrein was Jacob erg actief. 

veiling schulman munten

In 1894 gebeurde iets heel bijzonders in Amersfoort, waar de hele stad vol van was. Bij het verbouwen van het huis van Anna van der Heijden aan de Nieuwstraat werd een schat gevonden. Deze schat bestond uit een grote kruik en twee kleine kruiken met goud- en zilvergeld. De grote kruik bevatte ruim 25 pond (12½ kilo) aan gouden munten die nog in goede staat waren. Helaas waren de 19 pond zilveren munten voor het grootste deel geoxideerd. Volgens Jacob Schulman, die er natuurlijk als deskundige bijgehaald werd, kwam de oudste munt uit het jaar 1504 en de jongste uit 1558. Het was een wonder dat de schat ruim 330 jaar verborgen kon blijven, want Amersfoort stond in die jaren doorlopend bloot aan belegeringen door de twisten van de Utrechtse bisschoppen met Holland en Gelderland. De schat werd op 18 juni 1894, door Jacob Schulman te Amersfoort geveild.

Maurits & André Schulman

In november 1873 trouwde Jacob Schulman te Zutphen met de uit Wallenstein (Duitsland) afkomstige Mina Frohwein, met wie hij drie zoons en vier dochters kreeg. Twee van de zoons (Maurits & Andreas) zouden later in de zaak gaan werken en hun afstammelingen zijn nog steeds in ons bedrijf Laurens Schulman bv werkzaam.

Jacob Schulman

Jacob Schulman

11 april 1849 - 28 feb. 1914
 zoon van David Schulman

Maurits Schulman

Maurits Schulman

11 nov. 1876 - 2 juli 1943
zoon van Jacob Schulman

Andreas Schulman

André Schulman

21 nov. 1877 - 23 nov. 1936
zoon van Jacob Schulman

Aan het einde van de 19e eeuw waren de zoons André en Maurits Schulman bij hun vader Jacob in de zaak komen werken. De activiteiten breidden zich inmiddels zo uit dat de behuizing te Amersfoort te krap werd. Daarom verhuisde de zaak in 1902 van Amersfoort naar Amsterdam (Keizersgracht 448). Hier heeft Jacob Schulman na de verhuizing nog 12 jaar zijn numismatische hobby en handel kunnen uitvoeren. Hij woonde op de Keizersgracht boven de zaak. Jacob overleed op 64-jarige leeftijd in Amsterdam en liet zijn zoons Maurits en André een bloeiend bedrijf na.

Maurits Schulman breidde samen met zijn 1 jaar jongere broer de zaak verder uit. Het duo wist het bedrijf zelfs goed door de 1e wereldoorlog en de Amerikaanse beurscrisis te helpen. "L'Histoire se répète": Maurits deelde de voorliefde voor munten en penningen van Portugal/Brazilië en uit het overige Zuid-Amerika, met zijn vader Jacob. Daarnaast ontwikkelde hij de kennis van Griekse en Romeinse munten, waarmee een nieuwe dimensie aan het bedrijf werd toegevoegd. Maurits's zoon Hans (geboren op 13 mei 1913 te Amsterdam) emigreerde onder de dreiging van de 2e wereldoorlog in 1938 naar Amerika. In New York begon hij een eigen numismatisch bedrijf onder de naam Hans Schulman.

André Schulman stond internationaal hoog aangeschreven als penningkundige en was op wetenschappelijk gebied een verdienstelijk lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. André publiceerde diverse artikelen. Zo zijn in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde een aantal artikelen te vinden over zeldzame, meest Middeleeuws-Nederlandse munten, over Nederlandse en buitenlandse loterij-penningen en over gedenkpenningen van Nederlands-Indië. Bovendien bewerkte hij de catalogi van een aantal belangrijke Nederlandse en buitenlandse verzamelingen van munten en penningen, waarvan de veiling aan de firma ‘J. Schulman’ was toevertrouwd. Veel van de catalogi en prospectussen, die hij met grote zorg en nauwkeurigheid heeft samengesteld, zijn van blijvende waarde gebleken. André overleed in 1936.

Jacques Schulman

Jacques Schulman werd geboren op 6 april 1906. Op 5 september 1927 kwam hij bij zijn vader André Schulman en zijn oom Maurits Schulman in de zaak. Na de dood van zijn vader startte Jacques Schulman in 1937 zijn eigen bedrijf te Den Haag. Door de evacuatie van Scheveningen (aanleg Atlantikwall) keerde hij in 1943 met paard en wagen terug naar Amsterdam. Zijn oom Maurits was inmiddels door de bezetter naar kamp Westerbork overgebracht. Maurits overleed uiteindelijk in Sobibor. Daarmee eindigde de Fa J. Schulman. Jacques trok weer in het leegstaande pand aan de Keizersgracht waar hij onder toezicht van de Duitsers zijn bedrijf Jacques Schulman voortzette. Samen met zijn vrouw Helena bracht hij het bedrijf na de tweede wereldoorlog tot zeer grote bloei, elk met een heel eigen inbreng. Jacques kreeg 4 kinderen, 3 zoons en 1 dochter. Daarvan is de jongste zoon Laurens Schulman nog steeds actief in de numismatiek (Laurens Schulman bv). Door zijn vele studies ontwikkelde Jacques zich tot een groot internationaal numismatisch expert. Zo studeerde hij aan het Cabinet de Medaille, de Ecole du Louvre en de Sorbonne in Parijs. Maar ook in het British Museum in Londen. Jacques richtte ook een eigen uitgeverij op, en schreef zelf een groot aantal publicaties waaronder het Handboek der Nederlandse Munten (zie voor meer informatie hierover bij de pagina het Schulman nummer). Ook was Jacques erg actief in het verenigingsleven en richtte mede de 1e Numismatische Kring van Verzamelaars op, stond aan de basis van de wereldorganisatie van handelaren (A.I.N.P) en was daar 8 jaar voorzitter en 19 jaar penningmeester van. Daarnaast was hij 8 maal voorzitter van de Stichting 'Oude Kunst en Antiekbeurs Delft' en medebestuurslid van de Vereniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland.

jacques-schulman-prinses-beatrix

Jacques Schulman kreeg voor zijn verdiensten voor
de numismatische wetenschap de onderscheiding
'Ridder van Oranje Nassau'.

Laurens Schulman

Laurens Schulman werd geboren op 18 april 1948 te Amsterdam. In eerste instantie begon Laurens zijn werkzame leven niet binnen Jacques Schulman bv, maar zocht dit in een andere tak van het bedrijfsleven. Eind jaren zestig werd het bedrijf Jacques Schulman bv dan toch versterkt met de komst van hun zonen Robert en Laurens. Laurens specialiteiten zijn Nederlandse munten en penningen en papiergeld uit de hele wereld. Over deze onderwerpen schreef hij enkele publicaties. Ook is hij een expert op het gebied van moderne vervalsingen. Laurens is gediplomeerd veilinghouder, beëdigd taxateur en medeoprichter en examinator van het taxateurs examen (numismatiek). Laurens is lid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Laurens Schulman
Laurens Schulman Bussum

Foto: Eerste toegangsbord van het bedrijf Laurens
Schulman bv te Bussum

Laurens Schulman bv

Nadat zijn ouders zich hadden teruggetrokken uit hun werkzame leven, hield Jacques Schulman bv op te bestaan en heeft Laurens Schulman samen met zijn vrouw Carla onder eigen naam in 1987 een bedrijf in Bussum opgericht. Het huidige Laurens Schulman bv. In 1988 hielden Laurens en Carla hun eerste veiling op eigen naam. Deze veiling werd gehouden in Hotel Jan Tabak te Bussum. Inmiddels is Laurens Schulman bv niet meer in Bussum gevestigd maar in Harderwijk en richt het bedrijf zich met name op de verkoop via de eigen website en deelname aan beurzen.

Carla Schulman-Ruhé

Carla Ruhé werd geboren op 17 november 1949 te Amsterdam. Op 22 augustus 1970 trouwde ze met Laurens Schulman. Tijdens dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Jurriaan en Yvette. In 1987 wisselde Carla haar carriere als wiskunde docent in, in die van numismaat. In dat jaar startte ze samen met haar man Laurens hun eigen numismatische bedrijf te Bussum. Carla Schulman's specialiteiten zijn penningen en numismatische boeken.

Yvette Schulman

Yvette Schulman werd op 31 maart 1976 geboren te Amsterdam. Ook Yvette begon, net zoals haar vader Laurens, haar werkzame leven niet binnen de numismatiek. Toch lag de oorsprong van haar beroepskeuze wel in het werk van haar ouders. In 1989 werden Laurens en Carla in hun kantoor aan huis overvallen. Dit had natuurlijk een grote impact op het hele gezin. Gelukkig konden de daders enige tijd later na een groot onderzoek van de politie worden aangehouden. Yvette's aanvankelijke beroepskeuze als politieagent is dan ook niet verwonderlijk.

Eind 2014 besloot Yvette dan toch de overstap te wagen naar de numismatiek, en werkt sindsdien (inmiddels als 5e generatie!) bij Laurens Schulman bv. Yvette zit in het bestuur van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde (assessor), en is Fidem-gedelegeerde voor Nederland (Fédération Internationale de la Médaille d'Art). Tevens is zij secretaris bij de Vereniging van munthandelaren (NVMH).