Historischer Überblick

KAISER NAPOLEON I 1810-1814

Das Handbuch der niederländischen Münzen von 1795 – 2001

Zurück zur Seite Historische Übersichten

Keizer Napoleon Bonaparte I

Napoleon I Bonaparte, keizer der Fransen (1804-1814/15), werd geboren in 1769 in Ajaccio op Corsica als tweede zoon van Carlo Bonaparte, verarmd landedelman en jurist, en Laetitia Ramolino, beiden van Italiaanse afkomst. Hij stierf in 1821 in Longwood op Sint Helena.

Napoleon I was een oudere broer van Lodewijk Napoleon koning van Holland. Keizer Napoleon I was echter ontevreden over Lodewijk, die naar zijn mening een te onafhankelijke koers voerde. In 1810 besloot hij de Nederlanden bij het Franse keizerrijk in te lijven. In de hoop de Nederlandse zelfstandigheid te bewaren deed Lodewijk afstand van de troon en werd zijn jonge zoontje Lodewijk II op 1 juli 1810 koning van Holland. Napoleon negeerde deze actie en annexeerde Nederland kort daarna bij het Decreet van Rambouillet op 9 juli 1810 waarbij het koninkrijk Holland werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Tijdens de inlijving werden in het nu Franse munthuis te Utrecht (muntteken mast) met Napoleons portret en het omschrift NAPOLEON EMPEREUR in 1813 gouden 20 frankstukken en in 1812 en 1813 zilverstukken van 5, 2, 1 en ½ frank geslagen naar het ontwerp van Tiolier.  Ook de munten uit de andere Franse munthuizen met Napoleons portret waren tijdens de inlijving in de Nederlanden wettig betaalmiddel. De Franse tijd eindigde toen Keizer Napoleon in 1813 werd verslagen en afstand deed van de troon. De oudste zoon van prins Willem V keerde op 30 november 1813 vanuit Engeland terug naar Nederland. Na het Congres van Wenen werd hij in 1815 als Willem I uitgeroepen tot koning der Nederlanden