Legal texts

King Willem II 1840-1849

Handbook - Overview of the Dutch coins from 1795-2001

Back to the overview page 'Legal texts'...

LEGAL TEXTS AT THE TIME OF WILLEM II

KB 22 augustus 1842, nr. 53. (Arch. Kabinet des Konings nr. 119). Vaststelling middellijn van de nieuwe halve gulden, het kwartje en het dubbeltje.

KB 18 juli 1846, nr. 103. (Arch. Kabinet des Konings nr. 372). Goedkeuring van het muntmeesterteken ‘een antiek zwaard’.

Wet 26 november 1847, Stbl. 69. ‘Muntwet 1847’. Algemene muntwet.

KB 29 juni 1848, Stbl. 27. Vaststelling van de middellijnen van alle munten bepaald bij de ‘Muntwet 1847’.