• Munten & Penningen

Het ontstaan van het Handboek

Overzicht van de Nederlandse munten van 1795-2001

Het was in 1959 - ik was toen 11 jaar- dat mijn onnavolgbare vader mij de eerste druk van zijn handboek der Nederlandse munten met Sinterklaas gegeven heeft met het hiernaast afgebeelde gedicht. Een boek waarvan in 1946 de eerste druk verschenen is.

Na een schuchter begin met een oplage van 2.500 stuks heeft dit boek een grote vlucht genomen en is met de vijfde druk in 1975 uitgegroeid tot het over de gehele wereld gebruikte standaardwerk voor de Nederlandse munten vanaf 1795. De in het boek vermelde nummers worden internationaal ter identificatie gebruikt.

In de loop der jaren zijn er door mij vele nieuwe munten en varianten van munten gezien. Deze nieuw opgedane kennis is op een geheel eigentijdse wijze gecatalogiseerd met een daarbij passende nummering. Deze database van de Nederlandse munten vanaf 1795-2001 is uniek, revolutionair en voor een ieder vrij toegankelijk. Ondenkbaar in 1946, maar passend in de huidige tijd!

Waarom heeft het zo lang geduurd om dit te delen met de verzamelaars? Het uitgeven van boeken in relatief kleine oplagen is een kostbare zaak en zeer tijdrovend. Bovenal is en blijft een boek een statisch gegeven. Met de huidige internet mogelijkheden is een nieuwe wereld van kennis delen ontstaan waar ik graag gebruik van wil maken. Doordat gegevens van de munten in deze database voor een ieder toegankelijk zijn, kan deze kennis breder en gemakkelijker gedeeld worden. Door het kosteloos te delen, hoop ik ook de nieuwe generatie te bereiken en de passie voor de numismatiek aan te wakkeren. Wat tevens een groot voordeel van deze database is, dat deze te allen tijde kan worden geactualiseerd.

Om ervaring op te doen met de gebruiksvriendelijkheid, zal ik de inhoud stapsgewijs in chronologische volgorde gaan vullen. Op- en aanmerkingen zijn meer dan welkom!

handtekening_LLF_grijs.original.png

Laurens Schulman