ENCYCLOPEDIE VAN MUNTEN EN PAPIERGELD

Deze encyclopedie is bedoeld voor een uitgebreide groep belangstellenden: verzamelaars, wetenschappers en algemeen geïnteresseerden moeten hierin hun weg kunnen vinden. Het is de opvolger van de papieren Encyclopedie van munten en bankbiljetten die tussen 1986 en 2002 verscheen in 38 losbladige afleveringen van 64 pagina’s elk.


KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde steunt en stimuleert iedereen in Nederland die zich, hetzij beroepsmatig dan wel als amateur, bezighoudt met munten, penningen en papiergeld. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties, het bevorderen van tentoonstellingen en het ondersteunen van de plaatselijke Numismatische Kringen.


VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

De Vereniging voor Penningkunst (VPK) bestaat sinds 1925 en stimuleert de penningkunst in Nederland. De vereniging koestert de penningtraditie en verkent de grenzen van penningkunst. Een penning kenmerkt zich door formaat en beeldende kwaliteit. Materiaal en concept vormen een eenheid op voor- en keerzijde. De VPK verleent jaarlijks twee opdrachten aan kunstenaars/ontwerpers. Doordachte vormgeving en beeldende kwaliteit zijn daarbij uitgangspunt. Leden en donateurs van de vereniging ontvangen jaarlijks de jaarpenning en hebben de mogelijkheid de inschrijfpenning aan te schaffen.


DE BEELDENAAR

De Beeldenaar is een tweemaandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst. Het tijdschrift is een gemeenschappelijke uitgave van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. Voor leden van deze verenigingen is het abonnement bij het lidmaatschap inbegrepen. Daarnaast kunnen penningen- en muntenliefhebbers een los abonnement op het tijdschrift nemen.


GOLD DUCATS

Vanwege de beperkte aanwezigheid van literatuur over gouden dukaten in Polen creëerde Dariusz F. Jasek een database van Nederlandse gouden dukaten die hij kende. In eerste instantie was deze database voor eigen gebruik maar toen deze al snel groeide ontstond het idee van het schrijven van een boek. Inmiddels is dit boek werkelijkheid geworden en kunt u meer informatie hierover vinden op www.GoldDucats.com


MA-SHOPS

Ma-shops is een platform waar diverse internationale numismatische handelaren hun producten aanbieden.


INFORMATIEVE SITE OVER GOUD- EN ZILVERWEGING IN NEDERLAND

Het Webmuseum geeft in woord en beeld informatie over het wegen van goud en zilver, waaronder munten, in vroeger tijden en nu in Nederland. Het gaat daarbij om zowel het verstrekken als het verkrijgen van documentatie met betrekking tot de goud- en zilverweging alsook om de objecten op dat gebied.


Overige links:

Jean-Francois Dugniolle: Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium

(www.dugniolle.com)


Zeven eeuwen zilvergeld in de Nederlanden. Een site over wat je met munten kon kopen de afgelopen eeuwen.

(www.zeveneeuwenzilvergeld.nl)


Startpagina numismatiek

(www.numismatiek.startpagina.nl)


Startpagina penningkunst

(www.penningkunst.startpagina.nl)