Het Schulman-nummer

Vele munten zijn bij hun beschrijving voorzien van het zogenaamde Schulman-nummer. Soms voluit geschreven, maar meestal afgekort zoals LSch.150 / (Sch. 152). Waar komt dit Schulman-nummer nu vandaan en wat betekent het?

Oorsprong

Tijdens de Duitse bezetting van ons land was de avondklok ingevoerd en mocht men na 20.00 uur niet meer buitenshuis komen. Jacques Schulman besteedde deze lange winteravonden, vaak bij een carbid- of olielichtje, om numismatische gegevens te verzamelen. Veel gegevens kwamen uit het kaartsysteem wat al sinds het einde van de 19e eeuw werd bijgehouden door de numismaten uit de familie Schulman. Op dit kaartsysteem werd het grote aantal munten en penningen bijgehouden die door Schulman's handen gegaan waren.

Het handboek der Nederlandsche Munten

Na de oorlog heeft Jacques Schulman deze gegevens grondig getoetst en heeft hij het handboek der Nederlandsche munten 1795-1945 gepubliceerd. Zijn bedoeling was om een praktisch, gemakkelijk te hanteren handboek te maken met bijzonderheden over munttekens, muntmeestertekens, graveurs, zeldzaamheid, geschiedkundige en numismatische bijzonderheden. De munten, die Jacques Schulman in het handboek beschreven heeft, heeft hij zoveel mogelijk zelf in handen gehad en vergeleken met de beschrijving.

Aan elke munt die in het handboek der Nederlandsche munten is beschreven heeft Jacques Schulman een nummer gegeven: het bekende Schulman-nummer.

1946. Eerste druk door Jacques Schulman

Herziene druk

Na een schuchter begin met een oplage van 2.500 stuks heeft dit boek een grote vlucht genomen en is met de vijfde druk in 1975 uitgegroeid tot het over de gehele wereld gebruikte standaardwerk voor de Nederlandse munten vanaf 1795. De in het boek vermelde nummers worden internationaal ter identificatie gebruikt.

In de loop der jaren zijn er door ons vele nieuwe munten en varianten van munten gezien. Deze nieuw opgedane kennis is op een geheel eigentijdse wijze gecatalogiseerd met een daarbij passende nummering. Deze nieuwe nummering heeft de afkorting LSch. Een lijst (concordance) is beschikbaar waarin het oude en nieuwe Schulman nummer staat vermeld. Dit digitale handboek van de Nederlandse munten vanaf 1795-2001 is uniek, revolutionair en voor een ieder vrij toegankelijk op onze website. Ondenkbaar in 1946, maar passend in de huidige tijd!