Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Laurens Schulman BV draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

Bij een bestelling via onze webshop verkrijgen wij persoonsgegevens van u. We gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten te leveren en om u te informeren over de status van uw bestelling. Wij gebruiken hierbij de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, verzendadres, e-mailadres en orderhistorie. Deze gegevens leggen wij vast in ons intern systeem. Uw gegevens in ons interne systeem blijven actief en worden ten laatste verwijderd na het verstrijken van eventuele commerciële en fiscale bewaartermijnen.

Nieuwsbrieven

Door het invullen van uw gegevens én het geven van uw toestemming op het nieuwsbrief-inschrijfformulier, geeft u nadrukkelijk en actief akkoord dat wij u mogen opnemen in ons nieuwsbriefbestand. Hiermee houden wij u periodiek op de hoogte van de activiteiten van Laurens Schulman BV. Deze inschrijving blijft actief tot het moment van uitschrijven.

Indien u zich uit wilt schrijven voor deze nieuwsbrieven kunt u dit eenvoudig doen via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief en/of onderaan de homepagina van www.laurensschulman.nl. U kunt uw verzoek tot uitschrijven van de nieuwsbrief ook via e-mail sturen naar info@laurensschulman.nl.

Contact

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om contact op te nemen middels verschillende kanalen (Zoals e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als dit nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag en/of verzoek.

Inzage klantgegevens

Indien u – als relatie of klant van Laurens Schulman BV – uw gegevens wilt inzien dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen waarna Laurens Schulman BV u deze gegevens zal verstrekken.

Indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten of diensten of uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons interne-systeem, dan kunt u ons daarvan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen. Dit kunt u doen door uw verzoek te sturen naar info@laurensschulman.nl.

Google Analytics en cookies

Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van www.laurensschulman.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze software legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek (bijvoorbeeld via een link op Social Media of een verwijzing op een andere webpagina), de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen wordt ook gebruikt gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser.

Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

Geplaatste cookies

Cookie naam Geldigheid Functie

_ga 2 jaar Gebruikers herkennen / onderscheiden

_gid 24 uur Gebruikers herkennen / onderscheiden

_gat 1 minuut Vertragen van bezoeksnelheid. Is dit via de Google Tag Manager ingericht? Dan heet deze _dc_gtm_<property-id>

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht naar aanleiding van het gebruik van uw persoonsgegevens? En kunnen wij u daarbij niet verder helpen? Dan kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier staat duidelijk de procedure beschreven indien u via deze weg een klacht wilt indienen.

Aanpassen privacystatement

Laurens Schulman BV behoudt altijd het recht om dit privacy statement aan te passen. Indien er wijzigingen in ons privacy statement plaatsvinden dan zullen wij deze op onze website publiceren.