Munttekens & muntmeestertekens

Koning Willem III 1849-1890

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.

Ten tijde van Willem III (1849-1890) zijn de volgende munttekens en muntmeestertekens gebruikt:

Muntteken:

Mercuriusstaf

Utrecht: Mercuriusstaf

Muntmeesters:

H.A. (van den Wall) Bake: Zwaard (1846-1874)
P.H. Taddel waarnemend: Zwaard met klaverbladvormig uiteinde (1874)
P.H. Taddel: Bijl (1875-1887)
H.LA. van den Wall Bake waarnemend: Bijl met sterretje (1887-1888)
H.LA. van den Wall Bake: Hellebaard (1888-1909)

Muntmeester van den Wall Bake

H.A. (van den Wall) Bake

Muntmeesterteken Zwaard

Zwaard (1846-1874)

Muntmeesterteken Bijl met ster

(waarnemend)
Bijl met sterretje
(1887-1888)

Muntmeesterteken Hellebaard

Hellebaard (1888-1909)

Muntmeester P.H. Taddel

P.H. Taddel

Muntmeesterteken Zwaard met klaverblad

(waarnemend)
Zwaard met klaverbladvormig uiteinde (1874)

Muntmeesterteken Bijl

Bijl (1875-1887)